Tổng hợp video bài nghe JLPT N1

日本語能力試験 – 聴解N1 あなたの弱点N1 CD2 答えてください
Sau mấy ngày tìm hiểu vất vả. những ngày tháng khổ sở học N1 sẻ qua . Vì hôm nay mình giới thiệu vi deo rất hay về N1, N1 bây nằm trong vòng tay hãy nắm bắt lấy nó (HÃY CHIA SẺ CHO AI CẦN HỌC NHA CÁC BẠN)

日本語能力試験 – 聴解N1 – JLPT

日本語能力試験 – 聴解N1 あなたの弱点N1 – CD1

日本語能力試験 – 聴解N1 あなたの弱点N1 CD2 

日本語能力試験 – 聴解N1 2011年

日本語能力試験 – 聴解N1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *