[Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 43

Lâu lắm rồi mới có dịp về sớm để chia sẻ từ vựng với các bạn.
Rất xin lỗi vì để các bạn chờ lâu 🙁

TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2
(các bạn gõ cả cụm tên sách và trình độ lên mục tìm kiếm sẽ ra quyển sách bìa đỏ trắng là chuẩn ạ)
[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]
Bài 43: 言葉 ことば Từ ngữ
tu ngu
単語 たんご từ đơn
熟語 じゅくご thành ngữ
用語 ようご thuật ngữ
。専門用語 せんもんようご thuật ngữ chuyên môn
語彙 ごい từ vựng
アクセント trọng tâm
述語 じゅつご vị ngữ
文脈 ぶんみゃく ngữ cảnh
論理 ろんり logic
。論理的 ろんりてき có lí
要旨 ようし tóm tắt
略す りゃくす tóm lược
。略語 りゃくご lược ngữ
英文 えいぶん tiếng Anh
言語  ngôn ngữ
。言語学 ngôn ngữ học

Chúc các bạn học tập vui vẻ.

Tác giả: Trinh Trương