[Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 42

Lâu lắm rồi mới lại có thời gian chia sẻ từ vựng với các bạn T_T

TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2
(các bạn gõ cả cụm tên sách và trình độ lên mục tìm kiếm sẽ ra quyển sách bìa đỏ trắng là chuẩn ạ)
[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]
Bài 42: Hình dạng, trạng thái

hinh dang
長方形 ちょうほうけい hình chữ nhật
直角 ちょっかく góc vuông
直通 ちょくつ nối trực tiếp
束 たば bó( bó hoa,…)
塊 かたまり miếng (miếng thịt,….)
粒 つぶ hạt, viên
粉 こな bột
固体 こたい chất rắn
液体 えきたい chất lỏng
気体 きたい chất khí
蒸気 じょうき hơi
。水蒸気 すいじょうき hơi nước
湯気 ゆげ hơi nước
びっしょり ướt sũng
つるつる trơn tru
つや nhẵn bóng
湿る しめる ẩm
さびる gỉ
さび gỉ
濁る にごる đục
澄む すむ trong (nước trong, bầu trời trong…)
透明な とうめい trong
空 から trống
。空っぽ trống không
広々 ひろびろ rỗng rãi
清潔な せいけつ sạch sẽ
不潔な ふけつ không sạch
不安定な ふあんてい không ổn định

Chúc các bạn học tập vui vẻ.

Tác giả: Trinh Trương