[Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 35

TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスターN2
[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]
Bài 35: Kinh tế 経済 けいざい, Kinh doanh ビジネス
kinh doanh
商売 しょうばい buôn bán
事業 じぎょう dự án
大企業 だいきぎょう xí nghiệp, công ty lớn
。中小企業 ちゅうしょうきぎょう xí nghiệp, công ty vừa và nhỏ
需要 じゅよう nhu cầu
。供給する きょうきゅう cung cấp
取引する とりひき giao dịch
。取引先 とりひきさき đối tác kinh doanh
利益 りえき lãi, lợi nhuận
。損失 そんしつ lỗ
売れ行き うれゆき doanh thu
景気 けいき tình hình kinh tế
。不景気な ふけいき kinh tế suy thoái
株式 かぶしき cổ phiếu
株 かぶ cổ phiếu
円高 えんだか đồng yên cao
。円安 えんやす đồng yên thấp
通貨 つうか tiền tệ

– Mình gõ từ sách lên, không có file nào để mà gửi cả (1 lần gõ là 1 lần học)
– Link bài cũ mình đăng ở phần cmt, các bạn lần dần dần sẽ về bài 1. Mình cũng share trên wall mình nữa nếu các bạn sợ trôi bài.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

 

Tác giả: Trinh Trương