[Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 34

TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2
[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]
Bài 34: Tri thức 知識 ちしき, năng lực 能力 のうりょく
tri thuc
発揮する はっき phát huy
有能な ゆうのう có năng lực
素質 そしつ tố chất
知恵 ちえ trí tuệ
想像力 そうぞうりょく sức tưởng tượng
集中力 しゅうちゅうりょく sức tập trung
学力 がくりょく lực học
学歴 がくれき quá trình học tập, bằng cấp
教養 きょうよう giáo dục, văn hóa
資格 しかく chứng chỉ
免許 めんきょ giấy phép
初心者 しょしんしゃ người mới làm
上達する じょうたつ tiến bộ
進歩する しんぽ tiến bộ
ベテラン người kì cựu

Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bài đăng của mình trong suốt thời gian vừa qua tuy tần suất đăng không được đều. Giờ là giữa tháng 4 và các trường đã bắt đầu đi học, trường mình cũng vậy nên có lẽ mình sẽ không đăng được nhiều như trước, dù sao cũng vẫn mong được các bạn theo dõi bài đăng ^^

Tác giả: Trinh Trương