[Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 33

TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスターN2
[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]
Bài 33: Sản phẩm 商品 しょうひん, dịch vụ サービス
dich vu
レンタル(する) thuê
。レンタカー ô tô thuê
在庫 ざいこ tồn kho
品 しな sản phẩm
高級品 こうきゅうひん hàng cao cấp
不良品 ふりょうひん sản phẩm lỗi
貨物 かもつ hàng hóa
。貨物列車 かもつれっしゃ tàu hỏa chở hàng hóa
輸送する ゆそう vận chuyển
普及する ふきゅう phổ cập
コマーシャル quảng cáo
。宣伝 せんでん tuyên truyền
。広告 こうこく quảng cáo
再放送する さいほうそう phát sóng lại
開店する かいてん mở cửa hàng
閉店する へいてん đóng cửa hàng
定休日 ていきゅうび ngày nghỉ cố định

LƯU Ý:
– Link bài cũ mình đăng ở phần cmt, các bạn lần dần dần sẽ về bài 1. Mình cũng share trên wall mình nữa nếu các bạn sợ trôi bài.
– Mình không gửi file nên đừng bạn nào để lại mail hay inb mình làm gì cả.

Chúc các bạn ngủ ngon.

 

Tác giả: Trinh Trương