Tổng hợp từ vựng Giáo trình Hán ngữ – Bài 1

 

word mean phonetic
bạn
tốt, được Hǎo
你好 xin chào Nǐ hǎo
số một
số năm
số tám
không
miệng Kǒu
to, lớn. đại
màu trắng Bái
nữ, con gái
con ngựa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *