SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Tư (私)

Hôm nay chơi một chữ dễ thở hơn tí nhé, chữ TƯ nghĩa là tôi, ngày nào các bạn cũng dùng với âm kun là わたし, ít dùng hơn là わたくし và âm on là シ. 3 ví dụ là :
私立 TƯ LẬP shiritsu ( chữ LẬP 立 trong thành lập) có nghĩa là do cá nhân lập nên.
公私 CÔNG TƯ koushi (chữ CÔNG 公 trong công cộng) việc công và việc tư
私達 TƯ ĐẠT watashitachi ( trường hợp này chữ ĐẠT達 chỉ số nhiều trong những từ liên quan đến số người 僕達、俺たち…) chúng tôi, chúng ta.
Nào, còn chờ gì nữa, sợ quái gì mà không viết =)))

chu tu

Nguồn: Fanpage Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *