SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Trung (中)

Yeah ~ đã tới giờ, mời các bạn bỏ giấy bút ra đây ngồi viết vài nét với ad nàooooo *khua chiêng gõ trống*
Hôm nay là chữ TRUNG (ở giữa, ở trong, suốt…)
Âm On: チュウ (ジュウ)
Âm Kun: なか
chu trung
Ơ kìa, còn nhìn cái gì nữa, viết đi các bạn =)) *đập bàn*

Nguồn: Fanpage Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *