SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Nữ (女)

Bánh ngon mỗi ngày
Chúng ta đã học chữ NAM (男), vậy hôm nay sẽ là chữ NỮ(女) nhé cả nhà
Âm On: ジョ、ニョウ
Âm Kun: 女
Ý nghĩa: Con gái, nữ.
Từ phổ biến nhất mà chúng ta hay gặp là 女の子( bé gái)、女の人 (phụ nữ)
女性 (じょせい): nữ giới (chữ 性, âm Hán Việt là Tính, chỉ giới tính)
長女(ちょうじょ): Con gái cả (chữ 長, âm Hán Việt là Trường hoặc Trưởng, trong trường hợp này là Trường)
女房(にょうぼう): Vợ, bà xã (chữ 房, âm Hán Việt là Phòng, ý nghĩa chỉ cái buồng)


chu nu
Nào, các bạn thử viết Ad tui xem cái coiiiii

Nguồn: Fanpage Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh