SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Mộc (木)

Zâu, chứ hôm qua khó thế mà nhiều bạn viết đẹp quá, xấu hổ vãi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chữ MỘC (木), có nghĩa là cái cây, với âm on là モク、ボク, âm kun làき
3 ví dụ hnay cũng khoai không kém
1, 並木 TỊNH MỘC namiki ( chữ TỊNH có nghĩa là sự xếp hàng 並ぶ narabu) có nghĩa là hàng cây.
2, 樹木 THỤ MỘC jumoku bụi cây (chữ THỤ trong đại thụ 大樹 taiju)
3, 木造 MỘC TẠO mokuzou ( chữ TẠO trong 造る tsukuru – chế tạo)

chu moc
Còn chờ gì nữa, sợ quái gì mà không viết =))

Nguồn: Fanpage Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *