Không cần kết nối mang

Dữ liệu phát âm được lưu trữ offline, hoàn toàn không cần kết nối Internet để có thể chơi game