Những lỗi sai thường gặp với cấu trúc câu trong tiếng Anh

Người học thường mắc rất nhiều lỗi về cấu trúc câu như thiếu liên kết, dấu câu, sai vị trí từ,… Cùng tìm hiểu những lỗi phổ biến qua các câu dưới đây nhé!

1. Sai: My brother’s all the books have been stolen.

Đúng: All my brother’s books have been stolen.

Đúng: All the books of my brother have been stolen.

Dịch nghĩa: Tất cả các sách của anh trai tôi bị lấy mất.

2. Sai: One of his family members is dead.

Đúng: A member of his family is dead.

Đúng: One of the members of his family is dead.

Dịch nghĩa: Một người trong gia đình anh ấy đã qua đời.

3. Sai: For what you are here?

Đúng: What are you here for?

Dịch nghĩa: Bạn ở đây để làm gì?

4. Sai: Tell me why did you go there?

Đúng: Tell me why you went there?

Dịch nghĩa: Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn ở đây?

5. Sai: I, you and he will go together.

Đúng: You, he and I will go together.

Dịch nghĩa: Bạn, anh ấy và tôi sẽ đi cùng nhau.

6. Sai: Exercise is good both for work as well as health.

Đúng: Exercise is good for work as well as health.

Dịch nghĩa: Tập thể dục đem lại lợi ích cho làm việc cũng như sức khỏe.

7. Sai: After walking over two miles. John remembered his wallet.

Đúng: After walking over two miles, John remembered his wallet.

Đúng: John remembered his wallet after walking over two miles.

Dịch nghĩa: Sau khi đi bộ hơn 2 dặm, John mới nhớ tới cái ví của mình.

8. Sai: The dog growled at the vacuum cleaner. When it was switched on.

Đúng: When the vacuum cleaner was switched on, the dog growled.

Đúng: The dog growled at the vacuum cleaner when it was switched on.

Dịch nghĩa: Khi cái máy hút bụi được khởi động, con chó gầm gừ.

9. Sai: My favorite movie is It’s A Wonderful Life it is a very heartwarming Christmas story.

Đúng: My favorite movie is It’s A Wonderful Life. It is a very heartwarming Christmas story.

Dịch nghĩa: Bộ phim tôi thích là Cuộc sống tươi đẹp. Đó là một câu chuyện ấm áp về Lễ Giáng Sinh.

10. Sai: Luke offered an explanation of why Rosemary was late for class.

Đúng: Luke explained why Rosemary was late for class.

Dịch nghĩa: Luke giải thích tại sao Rosemary lại tới lớp muộn.

11. Sai: It is nearly half past five we cannot reach town before dark.

Đúng: It is nearly half past five, so we cannot reach town before dark.

Dịch nghĩa: Bây giờ là gần 5 rưỡi, vì thế chúng tôi không thể tới thị trấn trước khi trời tối.

12. Sai: A book with a morally ambiguous main character.

Đúng: This book features a morally ambiguous main character.

Dịch nghĩa: Cuốn sách này phác họa nhân vật chính mơ hồ về đạo đức.

13. Sai: Because he was tired; he went to see the doctor.

Đúng: Because he was tired, he went to see the doctor.

Dịch nghĩa: Vì anh ấy mệt nên anh đã đến gặp bác sĩ.

14. Sai: The author not only wants fame but also money.

Đúng: The author not only wants fame but also wants money.

Đúng: The author wants not only fame but also money.

Dịch nghĩa: Tác giả không chỉ muốn nổi tiếng mà còn muốn lợi nhuận.

15. Sai: With the intended effect of the law being deterring drunk driving in the city.

Đúng: The law’s intended effect is deterring drunk driving in the city.

Dịch nghĩa: Tác động dự kiến của bộ luật là ngăn cản lái xe khi say rượu trong thành phố.