[Ngữ Pháp N4] Mimi Kara Oboeru Bunpou N4 – 1.3

1 Tuần nhớ hết ngữ pháp N4 – Video 1.3 (Full)

Link download sách ở đây: Tổng hợp tài liệu học của fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji
Như vậy đã đủ hết các video hướng dẫn học ngữ pháp N4. Các bạn download sách tiếng Việt về học theo các video này.

Trong phần này có phần thể bị động và sai khiến là những kiến thức quan trọng nhất trong tiếng Nhật, cả giao tiếp và thi cử, theo các bạn lên trình N1. Mọi người cần nắm vững 2 dạng ngữ pháp này mới giao tiếp tốt được.

Các Video sơ cấp Minna từ bài 26-50: Đặt mục tiêu 3 ngày/1 bài cho mọi người học nhanh có N4 để còn đi làm việc kĩ sư ở Nhật.

Link tuyển dụng kĩ sư N4 làm việc tại Nhật: Tuyển dụng kỹ sư N4, làm việc tại Nhật Bản

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *