Mai Minh

Game rất hay, vừa tăng vốn từ vựng, vừa học thêm được Kanji mà không nhàm chán tí nào!! Love it!!!!