Luyện nói Shadowing N4 (Phần 2)

Shadowing N4 Vietsub – P2 – Các bạn tiếp tục luyện nói với Shadowing nhé, toàn là những mẫu câu cơ bản, rất dễ, nhưng nếu ko luyện tập thì dù có N2 cũng không bật ra ngay được đâu. Cái gì cũng cần phải có căn bản và cần luyện tập -> tiếp tục nghe hàng ngày và nhẩm theo nhé, sau 1 tháng sẽ thấy tiến bộ vượt bậc

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji