Hoang Huy

App rất hay, hữu ích và tiện lợi. Mong 1 ngày sẽ có cả bản từ vựng trong sách Soumatome nữa.