Đề thi JLPT N3 12/2014 chính thức P.1

N3 – Đề thi JLPT 12/2014 chính thức P.1 – ChuHanDonGian
Sắp đến kì thi tháng 12/2016 rồi, các bạn tích cực học từ vựng, và làm đề thi nhé.
Làm đề thi thật, các bạn sẽ thấy không có từ vựng không bao giờ đỗ được, kể cả phần ngữ pháp cũng phải cần từ vựng và văn nói rất nhiều.

Link học 800 từ vựng N3:

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *