Danh sách Hán tự (Kanji) N1 tiếng Nhật

Tổng hợp Kanji N1 (1232 chữ)

Kanji Onyomi Kunyomi Nghĩa
うじ- うじ Tên gia đình, họ, gia tộc
ウト ホビ. す. べる tổng thể, mối quan hệ, cầm quyền, quản
ホ ホウ タモ. bảo vệ, bảo lãnh, giữ, bảo tồn, duy trì, hỗ trợ
イダ テイ Số, cư trú
ツケ ケチ ユ. ワエ むす. ぶ ゆ. う tie, ràng buộc, hợp đồng, tham gia, tổ chức, làm tóc lên, buộc chặt
phe nhóm, đảng, phe nhóm, giáo phái, trường học
ア ン つ く え kế hoạch, đề xuất, dự thảo, suy nghĩ, sợ hãi, đề xuất, ý tưởng, kỳ vọng, hóa đơn, lo lắng
サ ク chương trình, kế hoạch, chính sách, bước, phương tiện
キ モト も と nguyên tắc cơ bản, triệt để (chem), truy cập cho máy, nền tảng
カ ケ あ た い giá trị, giá
イテ チョウ ダイ さ. げる đề xuất, hãy mang theo, mang theo trong tay
ョキ コゾ. あ. げる あ. がる nâng cao, kế hoạch, dự án, hành vi, hành động
ウオ ヨウ- ノウ コタ. エ あた. る まさに áp dụng, câu trả lời, có, OK, trả lời, chấp nhận
くわだ. てる thực hiện, đề án, thiết kế, nỗ lực, kế hoạch
ケ ン しら. べる kiểm tra, điều tra
ウト ドウ フ wisteria
クタ ツ わさ うるお. い うるお. す đầm lầy
サ イ た. つ さば. く thợ may, thẩm phán, quyết định, cắt ra (mẫu)
シ ョ ウ あ か し bằng chứng, chứng minh, Giấy chứng nhận
エ ン tiếp tay, giúp đỡ, tiết kiệm
シ セ ほどこ. す bố thí, áp dụng băng, quản lý viện trợ đầu tiên
イセ ショウ tốt, tốt giường cũi, thị xã, cộng đồng
ゴ マモ. bảo vệ, bảo vệ
mở ra, mở rộng
タ イ わざ. と thái độ, điều kiện, con số, ngoại hình, giọng nói (động từ)
セ ン あざ. やか tươi, sống động, rõ ràng, rực rỡ, Hàn Quốc
シ ミ. kiểm tra, đề cao như, nhìn thấy, nhìn vào
ョウジ チョウ デキ だえ すじ Điều, khoản, mục, sọc, streak
ンカ ミ thân cây
クド トク ヒト. đơn, một mình, một cách tự nhiên, Đức
ュウキ グウ ク クウ ミ Shinto thờ, chòm sao, cung điện, công chúa
ツソ リツ シュツ ひき. いる tỷ lệ, tỷ lệ, tỷ lệ,%, hệ số, hệ số
エ イ quốc phòng, bảo vệ
チョウ- バ. は. る- は. り kéo dài thời gian, bộ đếm cho cung và nhạc cụ dây, căng ra, lây lan, đặt lên (lều)
giám sát, quan chức, văn phòng govt, quy tắc, điều hành
カ ン nhẫn, vòng tròn, liên kết, bánh xe
ンシ ツサブ. つまび. らか nghe, thẩm phán, dùng thử
công bình, công lý, đạo đức, danh dự, lòng trung thành, ý nghĩa
うった. える tố cáo, khởi kiện, kêu đau, kháng cáo để
シ ュ か ぶ cổ phiếu, gốc cây, cổ phiếu, chứng khoán, truy cập cho các nhà máy nhỏ
姿 シ スガ con số, hình thức, hình dạng
カ ク tháp, nhà cao tầng, cung điện
ュウシ シュ おお. い quần chúng, số lượng lớn, dân chúng, dân chúng
ヒ ョ ウ đánh giá, phê bình, nhận xét
エ イ か げ bóng, bóng, phantom
ョウシ マ cây thông
ゲ キ う. つ beat, tấn công, thất bại, chinh phục
trợ, giúp đỡ
カ ク hạt nhân, nòng cốt, hạt nhân
イセ トトノ. ととの. える tổ chức, sắp xếp, điều chỉnh, giai điệu, đồng hồ, chìa khóa (âm nhạc)
ユウ ト. カ と. ける tan, tan
セ イ thực hiện trong …, sản xuất
ヒ ョ ウ lá phiếu, nhãn, vé, dấu hiệu
ョウシ ワタ. ford, phà, cảng
キ ョ ウ ひび. く echo, cũng N5116, âm thanh, âm vang, chuông, rung
ス イ お. す phỏng đoán, suy luận, đoán, giả sử, hỗ trợ
イセ シン ショウ ウ. ケ こ. う thu hút, mời gọi, hỏi
う つ わ đồ dùng, tàu, ổ cắm, thực hiện, dụng cụ, khả năng, container, công cụ, thiết lập
quý ông, samurai
ト ウ う. つ trừng phạt, tấn công, thất bại, phá hủy, chinh phục
ウコ セ. メ xâm lược, tấn công
きさ さい みさき doi đất, mũi, nhổ
huấn luyện viên, lệnh, đôn đốc, chì, giám sát
ジ ュ さず. ける さず. かる truyền đạt, hướng dẫn, tài trợ, trao
サ イ もよう. す もよお. す tài trợ, tổ chức (cuộc họp), cung cấp cho (một chiều)
ュウキ オヨ. ボ およ. ぶ およ. び および tiếp cận, phát huy, tập thể dục, nguyên nhân
Hiến pháp, pháp luật
はな. れる はな. す tách, tách, chia rẻ, lạc đề
ゲ キ はげ. しい bạo lực, có được vui mừng, tức giận, bực dọc, kích động
キテ ツ. véo, hái, nhổ, tỉa, clip, tóm tắt
ケ イ dòng dõi, hệ thống
chỉ trích, đình công
ウロ リョウ オト con trai, truy cập cho con trai
ンケ スコ. ヤ khỏe mạnh, sức khỏe, sức mạnh, sự bền bỉ
メ イ liên minh, lời tuyên thệ
ュウジ ショウ ジュ したが. う したが. える より đi cùng, tuân theo, trình, thực hiện, theo dõi, trung học, ngẫu nhiên, cấp dưới
ュウシ シュ オサ. マ おさ. める kỷ luật, thực hiện tốt chính mình, học tập, chủ
タ イ trung đoàn, đảng, công ty, đội hình
ョクシ シキ- オ. お. る お. り おり- おり dệt, vải
クカ コウ ひろ. がる ひろ. げる ひろ. める mở rộng, mở rộng, mở rộng, phóng to
ゆ え ngẫu nhiên, đặc biệt là, cố ý, lý do, nguyên nhân, hoàn cảnh, những năm cuối, do đó, do đó
ンシ フ. ル ふ. る ぶ. る ふ. り- ぶ. り rung, sóng, wag, swing
ンベ ヘン アラソ. わきま. える わ. ける はなびら van, cánh hoa, bím tóc, giọng nói, tiếng địa phương, phân biệt đối xử, xử lý, phân biệt
ュウシ ジュ ツ. ケ つ. く liên quan, giải quyết, có vị trí, khởi hành, nghiên cứu, mỗi
とこ こと. なる け phổ biến, queerness, lạ, tuyệt vời, tò mò, bất thường
ンケ コン たてまつ. る chào bán, quầy phục vụ đồ uống, hiện tại, phục vụ
ンゲ ゴン イツク おごそ. か きび. しい いか. めしい nghiêm khắc, nghiêm minh, mức độ nghiêm trọng, độ cứng
sợi, cà vạt, dây thừng
ヒ ン は ま bờ biển, bãi biển, bờ biển
イ ユイ thừa kế, để lại đằng sau, dự trữ
イル ライ スイ トリ căn cứ, pháo đài, thành lũy, tường, cơ sở (bóng)
ホ ウ く に nhà nước, quốc gia, Nhật Bản
ソ ス も と tiểu học, nguyên tắc, khỏa thân, phát hiện
ケ ン つか. う- つか. い- づか. い つか. わす や. る gửi hàng, gửi, cho, tặng cho, làm, thực hiện
コ ウ đối chất, chống lại, thách thức, chống đối
bắt chước, sao chép, giả
ユウ オ お- おす nam tính, nam, anh hùng, lãnh đạo, ưu việt, xuất sắc
キエ ヤク マ. lợi, đạt được, lợi nhuận, lợi thế
キ ン căng thẳng, vững chắc, cứng, bền, chặt chẽ
ョウヒ シル し る べ Biển chỉ đường, có con dấu, nhãn, tem, dấu ấn, ký hiệu, biểu tượng, nhãn hiệu, bằng chứng, đồ lưu niệm, mục tiêu
ンセ ノタマ. ワ のたむ. う công bố, nói rằng, thông báo
シ ョ sáng, tươi sáng
ハ イ すた. れる すた. る bãi bỏ, lỗi thời, sự chấm dứt, loại bỏ, từ bỏ
イ カ Italy, một trong đó
コ ウ lạch, đầu vào, bay
リ ョ ウ đồng nghiệp, chính thức, đồng hành
チキ キツ ヨ may mắn, niềm vui, chúc mừng
イセ ジョウ サカ. も. る さか. る bùng nổ, phát triển thịnh vượng, giao cấu
ウコ オ Hoàng đế
ンリ ノゾ. nhìn vào, mặt, gặp gỡ, đối đầu, tham dự, hãy gọi về
ト ウ ふ. む ふ. まえる bước, chà đạp, thực hiện thông qua, thẩm định, tránh thanh toán
イカ エ こわ. す こわ. れる やぶ. る phá dỡ, phá vỡ, phá hủy
サ イ trái phiếu, vay, nợ
ウコ キョウ オコ. おこ. る giải trí, phục hồi, khôi phục, quan tâm, niềm vui
ンゲ ミナモ nguồn, nguồn gốc
lễ, quy tắc, mối, trường hợp, một vấn đề
ウソ ショウ ケズ. シケ つく. る はじ. める きず genesis, vết thương, chấn thương, tổn thương, bắt đầu, có nguồn gốc
シ ョ ウ さわ. る cản trở, làm tổn thương, gây hại
ケ イ つ. ぐ まま- thừa kế, thành công, vá, ghép (cây)
キ ン す じ cơ bắp, gân, dây chằng, chất xơ, âm mưu, kế hoạch, gốc
ウト アラソ. たたか. う chiến đấu, chiến tranh
ウソ ホウム. táng, chôn, gác
さ. ける よ. ける né tránh, tránh, ngăn chặn, xua đuổi, trốn tránh, xa lánh
シ ツカサド. giám đốc, viên chức, văn phòng govt, quy tắc, điều hành
dễ dàng, hòa bình
ンゼ ヨシ. トス よ. い い. い よ. く đạo đức, tốt, tốt lành
タ イ tóm, đuổi
クハ セマ. đôn đốc, lực lượng, sắp xảy ra, thúc đẩy trên
ワ ク まど. う lường gạt, si mê, lúng túng
ホ ウ くず. れる- くず. れ くず. す sụp đổ, chết, phá hủy, mức
biên niên sử, tài khoản, tường thuật, lịch sử, biên niên sử, thời kỳ địa chất
ョウチ テイ ユル. き. く lắng nghe, cứng đầu, nghịch ngợm, điều tra cẩn thận
ダ ツ ぬ. ぐ ぬ. げる cởi quần áo, loại bỏ, thoát khỏi, thoát khỏi, bị gạt ra ngoài, cất cánh
キ ュ lớp học, bậc, cấp
クハ バ Dr., lệnh, lòng tự trọng, giành được sự ca ngợi, Tiến sĩ, triển lãm, hội chợ
テ イ し. まる し. まり し. める- し. め- じ. め thắt chặt, cà vạt, đóng cửa, khóa, chốt
キ ュ ウ すく. う sự cứu rỗi, tiết kiệm, giúp đỡ, cứu hộ, đòi lại
ツシ シュウ ト. kiên trì, chịu giữ, nắm bắt, để tim
ウボ フ tua, búi, rìa, bó, khóa (tóc), phân đoạn (màu cam), ngôi nhà, phòng
テ ツ loại bỏ, thu hồi, tước vũ khí, tháo dỡ, từ chối, loại trừ
クサ ソ. けず. る はつ. る máy bay, làm sắc nét, gọt, cắt giảm
ミ ツ ひそ. か bí mật, mật độ (pop), sự tinh tế, sự thận trọng
お. く đặt sang một bên, từ bỏ, đình chỉ, đình chỉ, đặt sang một bên, ngoại trừ
シ シリング ココロザ こころざ. す ý định, kế hoạch, giải quyết, khao khát, động lực, niềm hy vọng, shilling
イサ ノ. の. せる đi xe, hội đồng quản trị, có được vào, ra, lây lan, 10 ** 44
ジ ン trại, mảng chiến đấu, cấp bậc, chức vụ
れわ わ わ. が- わが ego, I, ích kỷ, chúng tôi, bản thân
イ ナ めた な. る な. す す. る たり つく. る gì, thay đổi, thực hiện, lợi ích, phúc lợi, được sử dụng, để đạt được, cố gắng, thực tế, chi phí, phục vụ như là, tốt, lợi thế, như một sự tái
ヨ ク おさ. える áp, tốt, bây giờ, ở nơi đầu tiên, đẩy, xô, báo chí, có con dấu, làm bất chấp
クマ バク rèm, cờ đuôi nheo, hành động chơi
セン- シ. メ そ. める- ぞ. め- ぞめ そ. まる し. みる- じ. みる し. み thuốc nhuộm, thuốc màu, sơn, nhuộm, in ấn
ナ ナイ ダイ かんい からなし Nara, những gì?
シ ョ ウ ずき いた. む いた. める vết thương, tổn thương, tổn thương, suy yếu, đau, chấn thương, cắt, vết thương, vết sẹo, điểm yếu
タ ク えら. ぶ lựa chọn, lựa chọn, bầu, thích
ュウシ ヒイ. デ excel, xuất sắc, vẻ đẹp, vượt qua
ョウチ チ し る し chỉ dẫn, dấu hiệu, điềm, triệu chứng, thu thập, tìm kiếm, tham khảo, câu hỏi
ンダ タン ひ. く- ひ. き はず. む たま はじ. く はじ. ける ただ. す はじ. きゆみ đạn, giọng mũi, lật, snap
シ ョ ウ つぐな. う sửa chữa, bù đắp, bồi, mua lại
ウコ ク イサ thành tích, công lao, thành công, danh dự, tín dụng
ョキ コ よ. る chỗ đứng, dựa trên, theo, do đó
ひ. める ひそ. か かく. す bí mật, che giấu
ョキ ゴ こば. む đẩy lùi, từ chối, từ chối, giảm
trừng phạt, mức phạt, án, trừng phạt
チョウ- ヅ つ か gò, gò
いた. す thì há, làm, gửi, chuyển tiếp, nguyên nhân, phát huy, phát sinh, tham gia
ウソ ク. quanh co, cuộn, xoay, xoay (trang), nhìn lên, tham khảo
đuôi, cuối cùng, truy cập cho cá, độ dốc thấp của núi
ビ ョ ウ えが. く か. く ký họa, sáng tác, viết, vẽ, sơn
イレ リン ス chuông nhỏ, buzzer
khay, bát nông, đĩa, bồn tắm, ban, kỷ lục quay đĩa
コ ウ う な じ đoạn, gáy, khoản, mục, thuật ngữ (expression)
ソ ウ miss, tang
ンハ バン トモナ. phối ngẫu, đi cùng, mang theo, đồng hành
ウヨ リョウ ヤシナ. nuôi, đưa lên, phía sau, phát triển, nuôi dưỡng
ンケ ケ か. ける か. かる đình chỉ, treo, 10%, cài đặt, phụ thuộc, tham khảo ý kiến
イガ カイ マ đại lộ, đường phố, thị xã
ケ イ ちぎ. る cam kết, lời hứa, lời thề
ケ イ かか. げる đưa lên (thông báo), đưa lên, Palăng, màn hình hiển thị, đi chơi, xuất bản, mô tả
クヤ オド. bước nhảy, múa, bỏ qua
す. てる từ bỏ, vứt đi, vứt bỏ, từ chức, từ chối, sự hy sinh
イテ ヤシ cư trú, biệt thự
シ ュ ク ちぢ. む ちぢ. まる ちぢ. める ちぢ. れる ちぢ. らす co lại, hợp đồng, teo lại, nhăn, giảm
カ ン かえ. る gửi trở lại, trở lại
クゾ ショク ヤカ かんさ つく thuộc, chi, quan chức cấp dưới, liên kết
ョリ オモンパカ. おもんぱく. る thận trọng, suy nghĩ, mối quan tâm, xem xét, cân nhắc, sợ hãi
わ く khung, khung, trục chính, ống chỉ, bounding-box, (kokuji)
イケ エ メグ. めぐ. む lợi, phước lành, ân sủng, lòng nhân ái
ロ ロウ ツ sương, nước mắt, lộ, Nga
チ ュ ウ きお おきつ ちゅう. する わく biển mở, sắp diễn ra, tăng cao vào bầu trời
ンカ ユル. メ ゆる. い ゆる. やか ゆる. む trệ, nới lỏng, thư giãn, giảm bớt, vừa phải, dễ dàng
ツセ セチ ノッ ふし- ぶし nút, mùa, thời gian, nhân dịp, câu, mệnh đề, đoạn thơ, danh dự, doanh, knuckle, núm, nút, điệu, giai điệu
ジ ュ nhu cầu, yêu cầu, nhu cầu
シ ャ い. る さ. す bắn, tỏa sáng vào, lên, bắn cung
コ ウ thuê bao, mua
ふる. う múa, sóng, wag, swing, lắc
ュウジ ミ. タ あ. てる phân bổ, điền
ウコ ク みつ. ぐ tưởng nhớ, hỗ trợ, tài chính
鹿 ロ ク し か con hươu
キ ャ ク かえ. って しりぞ. く しりぞ. ける thay vào đó, ngược lại, khá
ンタ ハ しは は はた- ばた cạnh, nguồn gốc, kết thúc, điểm, biên giới, ven đô, mũi
giá vé, lệ phí, thuê, cho thuê, tiền lương, tiền
カ ク え. る nắm bắt, có được, tìm, kiếm, thu nhận, có thể, có thể, có thể
グ ン こ う り quận, huyện
ヘ イ あわ. せる join, có được với nhau, đoàn kết, tập thể
xâm nhập, rõ ràng, xuyên qua, đình công về nhà, ngồi lên (cả đêm)
キ トウト. たっと. い とうと. い たっと. ぶ quý, giá trị, giải thưởng, lòng tự trọng, danh dự
シ ョ ウ つ. く va chạm, ảnh hưởng nặng, đường cao tốc, phe đối lập (thiên văn học), lực đẩy, đâm, đâm, chích
シ ョ ウ こ. げる こ. がす こ. がれる あせ. る char, vội vàng, thiếu kiên nhẫn, gây kích ứng, cháy, cháy sém, singe
ダ ツ うば. う cướp, lấy bằng vũ lực, cướp đi, đuổi, cướp bóc, chiếm đoạt
サ イ わざわ. い thiên tai, thảm họa, khổ, nguyền rủa, ác
う ら vịnh, lạch, hút gió, vịnh, bãi biển, bờ biển
セ キ chop, chia, nước mắt, phân tích
ョウジ ユズ. TRÌ HOÃN, kim ngạch, chuyển nhượng, chuyển tải
ョウシ ホメ. たた. える とな. える あ. げる かな. う はか. り はか. る tên gọi, khen ngợi, ngưỡng mộ, tên, chức danh, danh vọng
ウノ ナッ ナ ナン トウ オサ. マ おさ. める- おさ. める giải quyết, có được, gặt, phải trả, nguồn cung cấp, lưu trữ
ジ ュ cây gỗ, gỗ
チ ョ ウ いど. む thách thức, tranh cho, làm tình với
ユウ イウ さそ. う いざな. う lôi kéo, chì, cám dỗ, mời, yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ, quyến rũ
フ ン まぎ. れる- まぎ. れ まぎ. らす まぎ. らわす まぎ. らわしい phân tâm, bị nhầm lẫn với, đi lạc lối, chuyển hướng
シ イタ. cao trào, đến nơi, tiến hành, tiếp cận, đạt được, dẫn đến
ュウシ ソウ ム tôn giáo, giáo phái, giáo phái, điểm chính, nguồn gốc, bản chất
ソ ク うなが. す kích thích, đôn đốc, báo chí, nhu cầu, kích động
ンシ ツツシ. つつし. む つつし khiêm tốn, cẩn thận, rời rạc, thận trọng
コ ウ ひか. える ひか. え thu hồi, rút ​​ra trong, giữ lại, kiềm chế, vừa phải
trí tuệ, trí tuệ, lý do
ア ク にぎ. る nắm, giữ, khuôn sushi, hối lộ
チ ュ giữa không trung, không khí, không gian, bầu trời, ghi nhớ, khoảng thời gian
シ ュ khôn ngoan, thiên tài, xuất sắc
ンセ ゼン にぜ すき đồng xu, 0,01 ¥, tiền
ュウジ シュウ ぶし しぶ. い しぶ. る chất làm se, ngần ngại, miễn cưỡng, bị tiêu chảy
ジ ュ ウ súng, vũ khí
ウソ サン アヤツ. み さ お cơ động, thao tác, vận hành, chỉ đạo, khiết tịnh, trinh tiết, trung thực
ケ イ たずさ. える たずさ. わる di động, mang theo (trong tay), trang bị, mang theo
シ ン み. る kiểm tra, nhìn thấy, chẩn đoán, kiểm tra
タ ク かこつ. ける かこ. つ かこ. つける ký gửi, yêu cầu, giao phó với, giả vờ, gợi ý
サ ツ と. る つま. む- ど. り ảnh chụp, chụp ảnh
タ ン Chúa giáng sinh, được sinh ra, biến cách, lời nói dối, được tùy ý
シ ン おか. す lấn chiếm, xâm nhập, tấn công, xâm nhập, vi phạm
カ ツ くく. る chặt, trói, bắt giữ, teo
ャシ アヤマ. xin lỗi, cảm ơn, từ chối
か. ける か. る lái xe, chạy, phi nước đại, trước, truyền cảm hứng, thúc giục
ウト トウ. す. く す. かす す. ける とう. る minh bạch, thấm, lọc, xâm nhập
シ ン thiên đường, cảng, bến cảng, bến phà
ヘ キ か べ tường, thanh lát (dạ dày), hàng rào
ウト テ ねい いな cây lúa
カ ケ りか かり- giả tạo, tạm thời, tạm thời, giả định (tên), chính thức
レ ツ さ. く さ. ける- ぎ. れ chia, cắn xé, xé
ンビ サト thông minh, nhanh nhẹn, cảnh báo
ゼ シ こ れ chỉ cần như vậy, này, phải, công lý
bác bỏ, loại trừ, trục xuất, từ chối
dồi dào, phong phú, màu mỡ
ケン- ガタ. かた. い nghiêm ngặt, cứng, rắn, cứng rắn, chặt chẽ, đáng tin cậy
ヤ ク わ け dịch, lý do, hoàn cảnh, trường hợp
シ シ cỏ, bãi cỏ
コ ウ つ な dây cột thuyền, lớp (genus), dây thừng, dây, cáp
ンテ デ mã, lễ, pháp luật, quy tắc
xin chúc mừng, niềm vui
シ ョ ウ あつか. る あつか. い あつか. う xử lý, giải trí, đập lúa, dải
コ カエリ. ミ nhìn lại, xem xét, kiểm tra chính mình, quay lại
ウコ グ ヒロ. rộng lớn, rộng, rộng
カ ン み. る xem qua, thấy
シ ョ ウ kiện, tố cáo
カ イ いまし. める giới luật
phúc lợi, hạnh phúc
ヨ ホ. メ ほま. れ danh tiếng, khen ngợi, danh dự, vinh quang
ンカ ヨロコ. niềm vui, niềm vui
ウソ カナ. デ chơi nhạc, nói chuyện với một người cai trị, hoàn chỉnh
ンカ ケン すす. める thuyết phục, giới thiệu, tư vấn, khuyến khích, đề nghị
ソ ウ さわ. ぐ うれい さわ. がしい náo nhiệt, gây tiếng ồn, tiếng ồn ào, làm phiền, kích thích
バ ツ phe nhóm, dòng họ, gia phả, phe nhóm, gia tộc
ウコ カン カ キノ áo giáp, cao (giọng nói), A lớp, lớp đầu tiên, cựu, mu bàn chân, mai
ジ ョ ウ わな ただ. す rơm dây thừng, dây
ョウキ ゴウ サ quê nhà, làng xóm, quê quán, huyện
ヨ ウ ゆ. れる ゆ. る ゆ. らぐ ゆ. るぐ ゆ. する ゆ. さぶる ゆ. すぶる うご. く swing, rung, lắc lư, rock, run rẩy, rung
ンメ マヌガ. レ まぬか. れる lý do, miễn nhiệm
すで. に Trước đây, đã có, lâu
ンセ スス. メ khuyên, mat, tư vấn, khuyến khích, đề nghị
ンリ トナ とな. る láng giềng
カ ケ ハ lộng lẫy, hoa, cánh hoa, tỏa sáng, độ bóng, phô trương, lòe loẹt, đồng tính nam, tuyệt đẹp
mô hình, ví dụ, mô hình
ンイ オン ヨ. かく. す かく. し かく. れる かか. す che giấu, che giấu, che
lòng nhân từ, đức hạnh, lòng tốt, chỉ huy sự tôn trọng
triết học, rõ ràng
サ ン す ぎ tuyết tùng, Cryptomeria
ャクシ セキ ユル. くと す. てる giải thích
コ キ ツチノ お の れ tự, con rắn, con rắn
nhẹ nhàng, hòa bình, đồi bại
イ オド. カ おど. す おど. し đe dọa, nhân phẩm, uy nghi, uy hiếp, đe dọa
ウゴ エラ. áp đảo, tuyệt vời, mạnh mẽ, vượt trội, Australia
ユ ウ く ま chịu
イタ テイ とどこお. る trì trệ, bị chậm trễ, quá hạn, nợ
ビ カス. tinh tế, sự tinh tế, vô nghĩa
リ ュ bướu, cao, cao quý, thịnh vượng
シ ョ ウ triệu chứng, bệnh tật
ザ ン しばら. く tạm thời, trong một thời gian, thời điểm, thời gian dài
チ ュ lòng trung thành, trung thành, trung tín
ソ ウ く ら godown, kho bãi, kho, hầm, kho bạc
ンゲ ヒ chàng trai, cậu bé (cổ)
カ ン き も gan, nhổ, thần kinh, gan dạ
カ ン わめ. く la hét, khóc, la hét
沿 エ ン そ. う- ぞ. い chạy dọc, theo cùng, chạy dọc, nằm dọc
ョウミ ビョウ た え tinh tế, lạ, kì lạ, bí ẩn, kỳ diệu, tuyệt vời, tinh tế, quyến rũ
シ ョ ウ とな. える thánh ca, đọc thuộc lòng, kêu gọi, la hét
ア オ オモネ. Châu Phi, phẳng hơn, màu vàng nhạt trên, góc, nook, giờ
サ ク dây, dây thừng
イセ マコ chân thành, răn đe, cảnh báo, ngăn cấm, sự thật, trung thực
ュウシ カサ. おそ. う tấn công, tạm ứng trên, để thành công, đống, đống
コ ン ねんご. ろ hòa đồng, tốt bụng, lịch sự, hiếu khách, thân mật
ハ イ haiku, diễn viên
イヘ ツ らが え thiết kế, mô hình, xây dựng, tính chất, xử lý, tay quay, tay nắm, núm, trục
キ ョ ウ おどろ. く おどろ. かす ngạc nhiên, ngạc nhiên, sợ hãi, ngạc nhiên
マ マア ア cây gai dầu, lanh
リ スモ mận
ウコ ヒロ. おおき. い rộng lớn, phong phú, mạnh mẽ
イザ スイ セイ るか けず. る liều lượng, thuốc, thuốc
ラ イ ghềnh, hiện tại, torrent, vùng nước nông, bầy
シ ュ もむきお おもむ. く ý chính, tiến tới, xu hướng, trở thành
カ ン おちい. る おとしい. れる sụp đổ, rơi vào, hang trong, mùa thu (lâu đài), trượt vào
イサ イ. きと つつし. む ものいみ làm sạch, thực phẩm Phật giáo, phòng khách, thờ phượng, tránh, cũng như
ンカ ヌ つらぬ. く ぬ. く pierce, 8 1, £ 3, xâm nhập, nẹp
ンセ セン ẩn sĩ, wizard, cent
なぐさ. める なぐさ. む an ủi, vui chơi giải trí, dụ dỗ, cổ vũ, làm cho môn thể thao, thoải mái, giao diện điều khiển
ョジ ツイ つい. で lời nói đầu, đầu, đặt hàng, ưu tiên, nhân dịp, cơ hội, tình cờ
ュンジ シュン Decameron, thời gian 10day, mùa giải (đối với sản phẩm cụ thể
ケン- カ. ネ か. ねる đồng thời, và
イセ ショウ ヒジ thánh, thánh nhân, hiền triết, thạc sĩ, linh mục
ねむ うま. い ngon, thưởng thức, cho thấy một ý thích cho, dường như có ý, sẽ, thông minh, chuyên gia
ソ ク つ. く つ. ける すなわ. ち ngay lập tức, cụ thể là, như là, phù hợp, đồng ý, thích ứng
ュウリ ヤナ liễu
ャシ セキ ヤド. cottage, nhà trọ, túp lều, nhà, biệt thự
ギ カ いつわ. る にせ いつわ. り dối, nói dối, lừa dối, giả vờ, giả, giả mạo
クカ コウ くら. べる Ngược lại, so sánh
ハ ハク は た が し ら bá quyền, uy quyền, lãnh đạo, nhà vô địch
ョウシ ツマビ. ラ くわ. しい chi tiết, đầy đủ, phút, chính xác, đầy đủ thông tin
テ イ chống lại, tiếp cận, chạm
キ ョ ウ おびや. かす おど. す おど. かす đe dọa, ép buộc
モ シゲ. cỏ mọc, mọc dày, được xum
ギ キ い け に え sự hy sinh
は た lá cờ quốc gia, banner, tiêu chuẩn
キ ョ へだ. たる khoảng cách xa
ガ ミヤ. duyên dáng, thanh lịch, duyên dáng, tinh chế
ョクシ カザ. かざ. る trang trí, trang trí, tô điểm, tôn tạo
ウモ ア lưới, mạng
ュウリ リョウ ロウ イ た つ rồng, đế quốc
bài thơ, thơ
ハ ン しげ. る しげ. く um tùm, dày, mọc um tùm, tần số, phức tạp, rắc rối
ヨ ク つ ば さ cánh, máy bay, cánh
セキ- ガ か た đầm phá
テ キ たきか かな. う kẻ thù, kẻ thù, đối thủ
niềm đam mê, quyến rũ, làm say mê
ンケ ゲン きら. う きら. い いや ghét, ghét cay ghét đắng, ghét
イセ サイ ハヤ そろ. う ひと. しい ひと. しく あたる điều chỉnh, như nhau, bình đẳng, đa dạng tương tự
フ- シ. し. く lây lan, mở, ngồi, ban hành
ヨ ウ ôm, ôm hôn, sở hữu, bảo vệ, dẫn
ケ ン かこ. い hình cầu, hình tròn, bán kính, phạm vi
サ ン す. い axit, cay đắng, chua, tart
ツバ バチ ハツ ばっ. する hình phạt, hình phạt
メ ツ ほろ. びる ほろ. ぶ ほろ. ぼす tiêu diệt, hủy hoại, lật đổ, hư mất
ソ イシズ tảng, nền tảng đá
くさ. る- くさ. る くさ. れる くさ. れ くさ. らす くさ. す thối, sâu, chua
ャクキ キャ カク ア bám càng, chân, khung gầm
ョウチ ウシ し お thủy triều, nước muối, cơ hội
バ イ う め mận
ンジ サン つ. くす- つ. くす- づ. くし- つ. く- づ. く- ず. く つ. きる つ. かす さかづき ことごと. く つか つき khí thải, sử dụng lên, chạy ra khỏi, làm bạn với, phục vụ
ボ ク し も べ tôi, tôi (nam)
ウオ ヨウ サク quả anh đào
ツカ コツ ナメ. ラ すべ. る trơn, trượt, trượt, bị đánh rớt
trẻ mồ côi, một mình
ンエ ホノ viêm, ngọn lửa, ngọn lửa
バ イ bồi thường, bồi thường
cụm từ, mệnh đề, câu, đoạn văn, đoạn văn, truy cập cho haiku
コ ウ は が ね Thép
ガ ン か た く bướng bỉnh, ngốc nghếch, vững chắc
さりく とざ. す chuỗi, bàn là, kết nối
イサ イロド. màu, sơn, trang điểm
ま. する さ. する す. る Chafe, chà xát, đánh bóng, mài, cạo
レ イ はげ. む はげ. ます khuyến khích, phải siêng năng, truyền cảm hứng
ジ ュ ウ た て thẳng đứng, chiều dài, chiều cao, bê tha, bướng bỉnh
キ カヤガ. rạng rỡ, tỏa sáng, lấp lánh, ánh, lấp lánh
チ ク たくわ. える Tích lũy, giữ một người thiếp, máy quay đĩa
ジ ク trục, trục, thân, cuống, truy cập cho cuộn cuốn sách
ジ ュ ン めぐ. る めぐ. り tuần tra, đi xung quanh, chu vi
かせ. ぐ thu nhập, công việc, kiếm tiền
シ ュ ン またた. く nháy mắt, chớp mắt, lấp lánh
pháo, súng
フ ン ふ. く phun ra, phun, sinh ra các, tuôn ra
ほこ. る tự hào, hãnh diện, tự hào, đắc thắng
シ ョ tốt lành, hạnh phúc, điềm tốt
セ イ vật hiến tế, cung cấp
đều đặn, tiền lương, trật tự
テ イ み か ど chủ quyền, hoàng đế, thần, người sáng tạo
ウコ ヒロ. rộng, lớn
そそのか. す cám dỗ, dụ dỗ, kích động, thúc đẩy
はば. む ngăn chặn, tách từ, ngăn chặn, cản trở, ngăn chặn, cản trở
thanh bình, yên tĩnh, thanh bình, dễ dàng, Thái Lan
ワ イ まかな. う hối lộ, hội đồng quản trị, cung cấp, tài chính
ボ ク tát, đình công, đánh, đánh bại, nói, nói
ツク ホ mương, hào, rạch
キ ク cây cúc
コ ウ しぼ. る し. める し. まる siết cổ, teo, vắt
エン- ネン ちふ ふちど. る ゆかり よすが へり えにし mối quan hệ, quan hệ, kết nối, cạnh, biên giới, ven đô, bờ vực
ユイ イ タ chỉ duy nhất, duy nhất, chỉ đơn thuần, đơn giản
ボ ウ ふく. らむ ふく. れる sưng, có chất béo, dày
phi tiêu, mũi tên
イタ タ. エ -proof, bền bỉ
ジ ュ ク học luyện thi, trường tư thục
ロ ウ も. る も. れる も. らす rò rỉ, thoát, thời gian
イケ ヨロコ. hân hoan, chúc mừng, hân hoan, hạnh phúc
khốc liệt, rave, cói, trở nên giận dữ, cuồng nhiệt, sức mạnh
ウホ カンバ. シ nước hoa, dịu mát, flavorable, thơm
チ ョ ウ こ. りる こ. らす こ. らしめる hình sự, trừng phạt, trừng phạt, kỷ luật
ケ ン つ る ぎ saber, thanh kiếm, lưỡi, tay đồng hồ
シ ョ bằng sáng chế, rõ ràng
mảnh cờ vua, cờ Nhật, shogi
ョウチ テイ チン トウ チ ひ の と đường phố, phường, thị trấn, truy cập cho súng, công cụ, lá hoặc bánh của một cái gì đó, thậm chí số lượng, thứ 4 sig lịch
ウコ ツネ つ ね kiên trì, luôn luôn
ウヨ ア. ガ あ. げる- あ. げ Palăng, chiên trong mỡ sâu
ボ ウ おか. す rủi ro, mặt, thách thức, dám, thiệt hại, giả định (một tên)
シ コ の これ おいて ゆく của cái này
đạo đức, đồng
ンチ ヒ. ネ triển lãm, nhà nước, liên quan, giải thích
オ ク hồi tưởng, suy nghĩ, nhớ
セ ン ひそ. む もぐ. る かく. れる くぐ. る ひそ. める nhấn chìm, che giấu, che giấu, thấp hơn (giọng nói), hush
リ ナ cây lê
ンジ ニ ニ nhân loại, nhân đức, lòng nhân từ, bác ái, người đàn ông, hạt nhân
クコ カ. khắc phục, tử tế, khéo léo
クガ タ điểm, đỉnh, núi
ガ イ おうむ. ね phác thảo, điều kiện, xấp xỉ, nói chung
コ ウ かか. わる bắt giữ, thu giữ, liên quan, tuân thủ, mặc dù
は か mộ, lăng mộ
クモ ボク だま. る もだ. す im lặng, trở nên im lặng, ngừng nói, để lại như là
ス シュ モト. メ すべから. く すべし ひげ まつ もち. いる nên, bằng mọi phương tiện, thiết
ヘ ン かたよ. る một phần, bên, bên trái phía cực đoan, nghiêng, thiên vị
フ ン bầu không khí, sương mù
グ ウ あ. う phỏng vấn, điều trị, giải trí, tiếp nhận, giải quyết
はか. る tham khảo ý kiến ​​với
ョウキ コウ せま. い せば. める せば. まる chật chội, hẹp, hợp đồng, chặt chẽ
ưu việt, bảng, bàn, cao
キ キュウ キン カ rùa, rùa
ョウリ ロウ か て quy định, thực phẩm, bánh mì
簿 đăng ký, sổ sách
い ろ り lò sưởi, lò sưởi, lò nung, lò phản ứng
クボ マ nuôi dưỡng, chăm sóc, chăn chiên, thức ăn chăn nuôi, đồng cỏ
シ ュ こ と đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt
ョクシ フ. ヤ ふ. える tăng thêm, tăng, nhân, nâng cao
カ ン chiến hạm
ハ イ ばら やから やかい ともがら đồng chí, đồng nghiệp, người dân, đồng
ツケ ア lỗ, khẩu độ, khe, hang, den
く. しき あや. しい くし めずら. しい lạ, xa lạ, tò mò
マ ン nhạo báng, sự lười biếng
クカ ツ cần cẩu, cò
ウボ ム はか. る たばか. る はかりごと âm mưu, lừa lọc, áp đặt, kế hoạch, đề ra, đề án, có trong tâm trí, lừa dối
ンダ ノン あたた. か あたた. かい あたた. まる あたた. める hơi nóng
ョウシ サカ thịnh vượng, tươi sáng, rõ ràng
クハ ヒョウ clap, beat (nhạc)
ウロ アキ. ラ ほが. らか du dương, rõ ràng, tươi sáng, thanh thản, vui vẻ
ンカ ユル. ヤ くつろ. ぐ ひろ. い khoan dung, khoan dung, độ lượng, thư giãn, cảm thấy ở nhà, được thoải mái, cởi mở đầu óc
フ ク おお. う くつがえ. す くつがえ. る lật, bìa, bóng râm, áo choàng, bị hủy hoại
ホ ウ nhau thai, túi, vỏ
キ ュ ウ な. く khóc, khóc, rên
カ ク へだ. てる へだ. たる cô lập, thay thế, khoảng cách, riêng biệt, vịnh
ョウジ セイ きよ. める きよ. い sạch, thanh lọc, làm sạch, trừ tà ma, Dynasty Mãn Châu
ツボ モツ おぼ. れる しず. む ない chết đuối, chìm, ẩn, rơi vào, biến mất, chết
まひ いとま thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi, giải trí, thời gian, nghỉ việc
ハ イ phổi
イテ サ thẳng đứng, khiết tịnh, kiên định, sự công bình
イセ ジョウ ヤス. ンジ Hòa Bình
ンカ カガ かんが. みる mẫu vật, mất cảnh báo từ, học hỏi từ
シ カ. thuần hóa, nâng cao, giữ, thức ăn chăn nuôi
イ ン げか かげ. る bóng mát, âm, tiêu cực, cơ quan sinh dục, bí mật, bóng tối
dòng chữ, chữ ký (của thợ thủ công)
ズ イ にまにま したが. う theo, mặc dù, mặc dù, trong khi, trong khi, cả, tất cả, vâng lời, trình, tuân thủ, ở lòng thương xót của (các sóng
ツレ ハゲ. シ nồng nàn, bạo lực, mãnh liệt, tức giận, nghiêm trọng, cực đoan
ンジ ヒ たず. ねる hỏi, hiểu được, tìm kiếm
稿 コ ウ らわ したがき dự thảo, bản sao, bản thảo, rơm
タ ン gỉ màu, đỏ, chì đỏ, thuốc
イケ サト. ひら. く tiết lộ, cởi mở, nói
ヤ エ マ りな か được (cổ điển)
ュウキ オ đồi, gò
ト ウ ねむ むな- ridgepole, sườn núi
ジ ョ ウ つ ち rất nhiều, đất, đất
マ ン み が り に phim hoạt hình, không tự nguyện, mặc dù bản thân, tham nhũng
bí ẩn, occultness
ネ ン ねば. る nếp, nếp, dầu mỡ, kiên trì
さと. る giác ngộ, nhận thức, phân biệt, nhận thức, hiểu
cửa hàng
ンニ ジン はら. む みごも. る mang thai
ジ ュ ク う. れる êm dịu, chín, trưởng thành, có được kỹ năng
ョクキ アサ mặt trời mọc, mặt trời buổi sáng
ân sủng, lòng tốt, lòng tốt, sự ủng hộ, lòng thương xót, phước lành, lợi ích
ト ウ lạm phát, thúc đẩy, đi
ウオ ユ. い. く いにしえ さき. に hành trình, đuổi đi, cho đi, đi, đi du lịch
ウト ズ めま まめ đậu, đậu Hà Lan, người lùn
ス イ と. げる つい. に consummate, thực hiện, đạt được, cam kết (tự sát)
キ ョ ウ くる. う くる. おしい くるお. しい mất trí, điên, điên, gây nhầm lẫn
chi nhánh tắt, ngã ba đường, trường, đấu trường, sân khấu
ヘ イ Điện hạ, bước (ngai)
こといよ ぬき ngang, woof, trái và phải, vĩ độ
バ イ つちか. う nuôi trồng, nuôi dưỡng
ス イ おとろ. える suy giảm, suy yếu dần, yếu đi
テ イ thuyền chèo, thuyền nhỏ
ツク カガ. メ かが. む năng suất, uốn cong, nao núng, nộp
ケ イ ちみ こみち さしわたし ただちに đường kính, con đường, phương pháp
タ ン あわ. い mỏng, yếu ớt, xanh xao, thoáng qua
チ ュ ウ ひき- nhổ, kéo, chiết xuất, excel
lộ, mở
tòa án, triều đình, văn phòng chính phủ
ンキ ニシ thổ cẩm, mỹ ăn mặc, danh dự
ジ ュ ン gần, bán, liên kết
シ ョ あつ. い oi bức, nóng, nóng mùa hè
キ イ bờ biển, bãi biển
ョウシ ソウ スス. メ khuyên nhủ, đôn đốc, khuyến khích
シ ン ひた. す ひた. る đắm, ngâm, nhúng, dốc, ẩm, ướt, dunk
ジ ョ ウ まつさあえ あま. り あま. る thặng dư, bên cạnh
ンタ キ túi mật, can đảm, nhổ, thần kinh
セ ン thon thả, mịn, kimono mỏng
こ ま ngựa, ngựa, ngựa non
ョキ コ むな. しい うつ. ろ void, trống vắng, unpreparedness, crack, nứt, không thật
イレ リョウ た ま tinh thần, linh hồn
チ ョ ウ と ば り máy tính xách tay, sổ sách kế toán, album
カ イ く. いる く. やむ くや. しい ăn năn, hối tiếc
ユ サト. quở trách, khuyên bảo, phụ trách, cảnh cáo, thuyết phục
ンサ ザン みじ. め いた. む むご. い tồi tệ, thiên tai, sự tàn ác, khắc nghiệt
ギ ャ ク しいた. げる hành hạ, đàn áp
ンホ ハン ひるがえ. る ひるがえ. す lật, lật, sóng, rung động, sự thay đổi (tâm)
ツ イ tai nạn, mùa thu (giảm)
シ ョ ウ ぬ ま đầm lầy, hồ, đầm lầy, đầm lầy, ao
キ ョ す. える す. わる thiết lập, đặt một nền móng, lắp đặt, trang bị, ngồi xổm xuống, ngồi xuống
ヒ フト. こ. える こえ こ. やす こ. やし phân bón, có được chất béo, mỡ, phân bón, nuông chiều
ジ ョ おもむ. ろに dần dần, từ từ, cố tình, nhẹ nhàng
ト ウ đường
ト ウ hội đồng quản trị, tải (xe), đi xe
ジ ュ ン た て lá chắn, huy hiệu, cái cớ
ミ ャ ク す じ tĩnh mạch, mạch, hy vọng
ウロ ソウ タ thác, ghềnh, thác
rut, bánh xe, theo dõi, mô hình, cách làm
ヒ ョ ウ た わ ら túi, bale, bao tải, truy cập cho túi
ボ ウ さまた. げる làm phiền, ngăn chặn, cản trở, gây cản trở
サ ツ す. る す. れる- ず. れ こす. る こす. れる grate, chà xát, trầy xước, trầy, Chafe, sói
ゲ イ く じ ら con cá voi
ウソ ショウ チャン オゴソ. ほ う き biệt thự, nhà trọ, biệt thự, dinh thự phong kiến
ダ ク đồng ý, đồng ý, thỏa thuận
イラ カミナ sấm, sét tia
ヒ ョ ウ ただよ. う trôi, float (trên chất lỏng)
イカ エ オモ. ところふ なつ. かしい なつ. かしむ なつ. く なつ. ける なず. ける いだ. く túi, cảm xúc, trái tim, khao khát, lỡ ai đó, trở nên gắn vào, ngực, vú
trực giác, nhận thức
サ イ trồng rừng, trồng cây
カ イ bắt cóc, làm sai lệch
ダ タ nặng nề, đàn ngựa, ngựa tải, gửi bằng ngựa
ンテ モ. そ. える そ. う も. える sáp nhập, đi cùng, kết hôn, phù hợp với, đáp ứng, đáp ứng, đính kèm, thêm, trang trí, bắt chước
ンカ カンム vương miện, tốt nhất, vô song
シ ャ なな. め はす đường chéo, xiên xiên
ョウキ ケイ カガ gương, mỏ vịt, thùng-đầu, vòng gạo Bánh dâng
ウソ ミミザト. さと. い khôn ngoan, học nhanh
lang thang, sóng, ngọn sóng cồn
ア アシア ツ. Châu Á, xếp hạng tiếp theo, đến sau, -ous
ラ ン み. る nhìn chăm chú, xem
いつわ. る lời nói dối, sự dối trá, lừa dối, giả vờ
ンダ タン bục, sân khấu, lễ đài, sân thượng
ンク イサ việc làm công, công đức
phù thủy, ma quỷ, linh hồn ma quỷ
ュウシ シュ トウ むく. いる trả thưởng, trả thù
シ ムラサ màu tím, màu tím
シ ョ あ け ぼ の bình minh, rạng đông
gia huy, con số
シ ャ おろ. す おろし おろ. し bán sỉ
フ ン ふる. う khuấy lên, được tiếp thêm sinh lực, phát triển mạnh
ラ ン て す り cột, lan can, trống, không gian
ツイ ハグ. ​​レ そ. れる そ. らす đi chệch, biếng nhác, giải trí, bỏ lỡ nhãn hiệu, né tránh, trốn tránh, parry, phân kỳ
ガ イ は て chân trời, bờ
クタ ヒラ. rõ ràng (đất), mở cửa, phá vỡ (đất)
ンガ ゲン こなま め mắt tròn
ゴ ク nhà tù, nhà giam
ョウシ ナ lòng tự trọng, hơn nữa, vẫn còn, chưa
チ ョ ウ ほ. る- ぼ. り khắc, khắc, đục
オ ン おだ. やか bình tĩnh, yên tĩnh, điều độ
ンケ アラワ. レ あ き ら か xuất hiện, hiện tại
ウコ ウマ. たく. み たく. む khéo léo, lành nghề, sự khéo léo
ム ボウ ほ こ halberd, cánh tay, lễ hội thả nổi
ンエ カ hàng rào, hàng rào, tường
あざむ. く lừa dối, gian lận, lừa dối
チ ョ ウ つ. る つ. り つ. り câu cá, cá, bắt, quyến rũ, gài bẫy
ュウシ ハ bụi cỏ ba lá
ュクシ スク つつし. む trang nghiêm, lặng lẽ, nhẹ nhàng
ツリ リ オノノ く り hạt dẻ
おろ. か ngu ngốc, điên rồ, phi lý, ngu ngốc
カ ヨ よみ. する vỗ tay tán thưởng, khen ngợi, lòng tự trọng
ソ ウ あ. う あ. わせる gặp gỡ, gặp gỡ, tiệc, hội họp, phỏng vấn, tham gia
か. ける か. かる lắp dựng, khung, gắn kết, hỗ trợ, hạn sử dụng, xây dựng
にお おに- ma, ma quỷ
シ ョ thường dân, tất cả, khốn
チ ジ オデ とけないい おさない おくて chưa trưởng thành, trẻ
bổ dưỡng, nhiều hơn và nhiều hơn nữa, là xum xuê, trồng, độ đục
ゲ ン ま ぼ ろ し ảo tưởng, tầm nhìn, giấc mơ, ảo giác, Đức Mẹ hiện ra
シ ャ に. る- に に. える に. やす đun sôi, nấu ăn
めひ ひめ- công chúa
セ イ ちか. う lời thề, thề, cầm cố
nắm bắt, faggot, bó, truy cập cho bó
セ ン ふ. む tread, bước vào, chà đạp, thực hành, thực hiện thông qua
テ イ màn hình hiển thị, phục vụ, hiện tại, gửi, triển lãm
ソ ショ うと. い うと. む まば. ​​ら Alienate, thô, bỏ bê, xa lánh, thưa thớt
ョウギ コウ あお. ぐ おお. せ お. っしゃる おっしゃ. る face-up, nhìn lên, phụ thuộc, tìm kiếm, tôn trọng, Hoàn nguyên, uống,
mạnh mẽ, sức mạnh
シ ツ nhanh chóng
chinh phục, tấn công nổi loạn, thu thuế
サ イ くだ. く くだ. ける smash, phá vỡ, nghiền nát, quen thuộc, phổ biến
ヨ ウ うた. い うた. う noh tụng kinh
めよ とつ. ぐ kết hôn với thành, cô dâu
tự khiêm tốn, mình khiêm tốn, nhường nhịn, khiêm tốn
ウコ ゴ き さ き hoàng hậu, hoàng hậu, sau khi, phía sau, trở lại, sau đó
タ ン なげ. く なげ. かわしい tiếng thở dài, than khóc, rên rỉ, đau buồn
キ ン mầm, nấm, vi khuẩn
ンレ ケン カ liềm, lưỡi hái, lừa
ソ ウ す す. くう tổ, khu ổ chuột, hive, mạng nhện, den
ヒ ン しき. りに nhiều lần, tái diễn
キ ン こ と harp, koto
ハ ン đội, quân đoàn, đơn vị, nhóm
ホ ウ たな- だな kệ, gờ tường, giá đỡ, gắn kết, lớp phủ, lưới mắt cáo
ツケ イサギヨ. thuần khiết, tinh khiết, trong sạch, công bình, hào hiệp
コ ク ひど. い tàn nhẫn, nghiêm trọng, tàn bạo, bất công
giám thị, quản lý, quy tắc
ロ ウ hành lang, sảnh, tháp
ャクジ セキ びさ さび. しい さび. れる さみ. しい sự cô đơn, lặng lẽ, êm dịu, trưởng thành, cái chết của một linh mục
ンシ ジン タ dấu hiệu của con rồng, 7-9AM, dấu hiệu thứ năm của hoàng đạo Trung Quốc
カ ゲ すみか かす. む được mờ, tăng trưởng mờ, mờ
クフ フ. ふ. せる lễ lạy, cúi xuống, cúi đầu, bìa, nằm (ống)
Đi
ゾ ク thô tục, tập quán, cách cư xử, khắp thế gian, những điều trần tục
バ ク mơ hồ, tối nghĩa, sa mạc, rộng
ジ ャ よこし. ま độc ác, bất công, sai
シ ョ lấp lánh, rõ ràng, tinh
クボ ス mực đen, mực Ấn Độ, dính mực, Mexico
ンチ オサ しず. める しず. まる cho yên, trung tâm hòa bình bảo quản cổ
ウド ホ den, hang động, khai quật
は. く giày dép, giày, ủng, đặt trên (bàn chân
レ ツ おと. る mặc cảm, có thua kém, tồi tệ hơn
ナ ダ イカ にな なんぞ gì?
オ ウ なぐ. る hành hung, đánh, đánh bại, thrash
シ ン với trẻ em, mang thai
ウホ ブ ホウ. ズ たてまつ. る まつ. る chấp hành, phục vụ, hiện tại, dành
ユウ ウ. うれ. える うれ. い う. い u sầu, đau buồn, than thở, lo lắng, buồn, không vui
ボ ク うほ ほお thô, đơn giản, đồng bằng, ngoan ngoãn
イテ チン gian hàng, nhà hàng, biệt thự, cây thông, ngôi nhà, tạp kỹ, hội trường âm nhạc, nghệ danh
ュンジ シュン アツ. nguyên chất
イカ ケ あや. しい あや. しむ nghi ngờ, bí ẩn, Đức Mẹ hiện ra
ュウキ ク アツ. メ は と chim bồ câu, chim bồ câu
ス イ よ. う よ. い say rượu, cảm thấy bị bệnh, bị ngộ độc, phấn khởi, say mê
セ キ お. しい お. しむ đáng tiếc, được sparing của, tiết kiệm, keo kiệt, hối tiếc
カ ク thu hoạch, gặt hái
tuyệt vời, xinh đẹp, tốt, đẹp lòng, có tay nghề
ュンジ ウル. うるお. う うるお. す ướt, được tưới nước, lợi nhuận bằng, nhận trợ cấp, ưu đãi, quyến rũ, dốc
ト ウ いた. む than thở, lo buồn
ボ ウ とぼ. しい とも. しい cảnh cùng cực, khan hiếm, giới hạn
ガ イ đã nêu trên, đó có nói cụ thể
おもむ. く tiến hành, có được, trở thành, có xu hướng
ウソ ク dâu tằm
イケ カツ Nhật Judas-cây, cây quế
ズ イ tủy, pith
コ ト hổ, kẻ say rượu
ボ ン lưu vực, lễ hội đèn lồng, khay
ンシ スス. nâng cao
ス イ tai, tai (hạt), người đứng đầu, mào (sóng)
ウソ サカ mạnh mẽ, nam tính, sự thịnh vượng
テ イ つ つ み đê, bờ kè
う. える đói, chết đói
ウボ ソ かたわ. ら わき おか- はた người ngoài cuộc, bên, bên cạnh đó, trong khi, ở gần đó, người thứ 3
キエ ヤク dịch
ル イ tích lũy, sự tham gia, gặp khó khăn, buộc lên, liên tục
し. れる おろか ngu ngốc, ngu ngốc
ハ ン băng tải, chuyên chở, vận chuyển
ウコ アキラ rõ ràng
い. える いや. す chữa bệnh, chữa bệnh, dập tắt (khát), tàn
ウト ドウ キ Paulownia
đo lường, chân, 10
クカ クル bao vây, quý, pháo, đèn đỏ huyện
尿 ニ ョ ウ nước tiểu
キ ョ ウ nhân vật phản diện, ác, không may mắn, thiên tai
は. く つ. く nước bọt, nôn, ợ, thú nhận, cho biết (nói dối)
ンエ ウタ bữa tiệc, lễ, tiệc
ウヨ オウ た か chim ưng
ヒ ン VIP, khách
ョリ ロ りこと とりく captive, man rợ, dung từ thấp cho kẻ thù
gốm, sứ
シ ョ ウ か ね chuông, chiêng, chuông
カ ン うら. む hối hận, hối tiếc, xin lỗi
ョチ イノシ heo rừng
ウコ ツナ おなづお つな lớn
nam châm, sứ
ミ ビ ワタ. やい や あまねし いよいよ とおい ひさし ひさ. しい hơn nữa, ngày càng
コ ン con cháu, anh trai, côn trùng
あら. い あら- thô, thô ráp, gồ ghề
テ イ sửa đổi, chính xác, quyết định
chồi, mầm, cây giáo, mầm
ョウシ ソ ソウ ホ cấp độ
サ ン か さ chiếc ô
ント タイ ダン チョウ アツ. ngành công nghiệp, không cháy
cưỡi ngựa, cưỡi ngựa, truy cập cho người cưỡi ngựa
イネ ムシ. đúng hơn, tốt hơn
ジ ュ ン tuần tự, đồng
ンニ シノ. バセ しの. ぶ chịu đựng, gấu, đưa lên với, che giấu, tiết, spy, lén
タ イ おこた. る なま. ける bỏ bê, lười biếng
ョジ ニョ ゴト. chân dung, như, như, như thể, tốt, tốt nhất, bình đẳng
リ ョ ウ ký túc xá, nhà trọ, biệt thự, trà pavillion
ユウ ウ タス. ケ cứu giúp
ホ ウ お お と り Phượng Hoàng
エ ン な ま り chì
ュシ タ ngọc trai, đá quý, ngọc
ギ ョ ウ こ. る こ. らす こご. らす こご. らせる こご. る đông cứng lại, đóng băng, cứng, được hấp thụ trong
ョウビ ミョウ えな なわ cây giống, cây giống, bắn
ジ ュ ウ ものけ けだもの động vật, con thú
ア イ あわ. れ あわ. れむ かな. しい thảm hại, đau buồn, nỗi buồn, pathos, thương hại, cảm thông
チ ョ ウ は. ねる と. ぶ- と. び hop, nhảy lên, mùa xuân, giật, đi vênh váo, buck, giật gân, nói lắp bắp, chụp
シ ョ ウ た く み nghệ nhân, thợ, thợ mộc
イス ナンナント. た. れる た. らす た. れ- た. れ sụp xuống, đình chỉ, treo, đi nặng nề
ャジ ダ イ ヤ ヘ con rắn, con rắn, khó uống
チョウ- ス. マ す. む す. ます sáng suốt, rõ ràng, rõ ràng, làm rõ, giải quyết, căng thẳng, tìm mộ
ウホ ヌ. may, khâu, thêu
ソ ウ Tu sĩ Phật giáo, tu sĩ
チ ョ ウ なが. める nhìn chằm chằm, xem, nhìn, xem, xem xét kỹ lưỡng
ウコ カン モト. メ わた. る span, yêu cầu
ゴ ク く. れる cho, làm điều gì đó cho
ンボ ハン スベ. およ. そ おうよ. そ tầm thường
ケ イ いこ. い いこ. う giải lao, nghỉ ngơi, thư giãn, nghỉ ngơi một
エ ン ひ め người phụ nữ xinh đẹp, công chúa
ウコ ミ máng xối, mương, cống thoát nước, cống, 10 ** 32
ョウキ ウヤウヤ. シ tôn trọng, tôn kính
イガ カイ カ. gặt hái, cắt, clip, cắt, tỉa
ス イ buồn ngủ, giấc ngủ, chết
クサ シャク nhầm lẫn, pha trộn, có trong rối loạn
trưởng, đếm, bá tước, chú, Brazil
cỏ tre
ngũ cốc
リ ョ ウ み さ さ ぎ lăng mộ, lăng mộ hoàng gia
ム ボウ ブ き り sương mù, sương mù
コ ン ましいた たま linh hồn, tinh thần
ヘ イ lạm dụng, ác, phó, vỡ
ヒ キサ nữ hoàng, công chúa
ハ ク liner, tàu
う. える chết đói, đói, khát
ュウキ キョウ きわ. める きわ. まる きわ. まり きわ. み cứng lên, cơ cực, chịu khổ, bối rối, dồn
シ ョ ウ ひらのて たなごころ thao tác, quy định, quản lý, điều hành, lòng bàn tay
イレ ウラ. ラ うるわ. しい đáng yêu, bạn đồng hành
ンリ ア thiết kế, vải có hình vẽ, chéo
シ ュ ウ くさ. い- くさ. い にお. う にお. い hôi thối, bị bệnh có mùi, nghi ngờ nhìn, mùi, hương thơm, mùi thơm, có mùi thơm, mùi hôi, ánh sáng rực rỡ, sáng sủa
ツエ ヨロコ. バ よろこ. ぶ ecstasy, niềm vui, sự sung sướng
ンジ ニン キ. は やいば lưỡi, thanh kiếm, cạnh
バ ク しば. る vì kèo, bắt giữ, ràng buộc, cà vạt, kiềm chế
レ キ こ よ み lịch, niên giám
ギ ヨロ. シ よろ. しい Trân trọng, tốt
モ ウ め く ら mù, người mù, người dốt
ス イ い き chic, phong cách, độ tinh khiết, tinh hoa, tinh túy, kem, tinh nhuệ, lựa chọn
ジ ョ ク はずかし. める xấu hổ, nhục mạ, xấu hổ
キ ギ ツヨ. khỏe mạnh
カ ツ く さ び kiểm soát, nêm
ンエ サ con khỉ
ゲ ン つ る dây cung, âm sắc, cạnh huyền
ンネ ジン ニン ミノ みの. る thu hoạch, chín
チ ツ cắm lên, cản trở
スイ- ダ. た. く nấu ăn, đun sôi
dồn dập, lũ lụt, rộng lớn
ツセ ショウ ト. おさ. める かね. る gián tiếp, thay thế, hành động ngoài
ウホ ア. あ. きる あ. かす thỏa mãn, mệt mỏi, buồn chán, ăn cho no
ジ ョ ウ thừa, vô dụng
ウト モ cây đào
シュ- ガ. か. る か. り hunt, đột kích, tụ tập
ュシ ア vermilion, chu sa, màu đỏ tươi, màu đỏ, có máu
う ず xoáy, dòng xoáy, xoáy
đực giống, vành đai tốt, quý ông
ウス シュ ぼそと からくり bản lề, trục, cánh cửa
い し ぶ み bia mộ, tượng đài
ンタ キタ. エ giả mạo, kỷ luật, đào tạo
ウト ソ か た な gươm, gươm, dao
つ づ み trống, đánh bại, đánh thức, tập hợp
は だ か khỏa thân, nude, phát hiện, một phần mặc quần áo
ウユ ユ な お Hơn nữa, vẫn còn, chưa
イカ ケ たまりか つちくれ cục, cục, nứt nẻ, cục, khối lượng
セ ン luân chuyển, đi xung quanh
ュウキ ユ cúi đầu, cúi đầu (bắn cung, violin)
イヘ ヌ tiền mặt, thói quen xấu, tiền tố khiêm tốn, quà tặng, Shinto cúng vải, dây thừng, cắt giấy
マ ク màng
ンセ オウ quạt, quạt gấp
チ ョ ウ は ら わ た ruột, ruột, ruột, nội tạng
ソ ウ ふ ね vat, bồn, bể chứa
ジ イツク. シ nhân từ
ウヨ ヤナ か わ liễu
ツバ ハツ カ ボチ き. る そむ. く う. つ giảm, đình công, tấn công, trừng phạt
駿 ュンシ スン スグ. レ một con ngựa tốt, tốc độ, một người nhanh
つ. ける つ. かる- づ. け- づけ tẩy, ngâm, làm ẩm, dốc
キ ュ ウ ただ. す twist, hỏi, điều tra, xác minh
ョウリ アキラ rõ ràng, giúp đỡ
フ ン ngôi mộ, gò
ヘ イ つ ぼ khu vực hai-mat, ~ 36 sq ft
コ ン màu xanh đậm, hải quân
vui chơi giải trí, niềm vui
椿 ンチ チュン ツバ cây sơn trà
ゼ ツ し た lưỡi, sậy, lươi
gạc, tơ lụa mỏng, Rome
ョウキ コウ ハザ hẻm núi, khe núi
ホ ウ tiền thù lao, tiền lương
リ ン rin, 1, 10sen, 1, 10bu
ホ ウ み ね Hội nghị thượng đỉnh, đỉnh
ケ イ vuông jewel, góc, góc, cạnh
ジ ョ ウ かも. す brew, nguyên nhân
レ ン すは はちす sen
チ ョ ウ とむら. う とらぶ. う chia buồn, tang, tang lễ
ツオ イツ おと- きのと sau này, trùng lặp, kỳ lạ, dí dỏm
ジ ュ ウ しる- しる つゆ súp, nước trái cây, nước dùng, nhựa, nước thịt, có mủ
あ ま ni cô
ヘ ン あまね. く ở khắp mọi nơi, thời gian, rộng rãi, thường
trạng thái cân bằng, que đo, quy mô
ンク カオ. gửi ra nước hoa, hương thơm, được ướp hương, khói (thuốc lá)
ョウリ レフ りか か. る trò chơi săn bắn, bắn súng, trò chơi, túi
ウヨ ヒツ con cừu
thiện chí, bài viết, phần, hữu nghị, thông đồng
エ ツ けみ. する rà soát, kiểm tra, sửa đổi
テ イ gián điệp
カ ツ khàn, mắng
カ ン あ. えて あ. えない あ. えず táo bạo, buồn, bi thảm, đáng thương, yếu đuối, nhu nhược
タ イ tử cung, tử cung
コ ウ lên men
フ ン いきどお. る làm dấy lên, bực tức, có phẫn nộ, giận dữ
ト ン ぶ た thịt lợn, lợn
シ ャ さえぎ. る đánh chặn, cản trở, gây cản trở
と び ら cửa trước, tiêu đề trang, trang trước
リ ュ ウ lưu huỳnh
シ ャ tha thứ, tha thứ
セ ツ ぬす. む ひそ. か tàng hình, ăn cắp, bí mật, riêng tư, tĩnh lặng
ホ ウ あ わ bong bóng, bọt, bọt, bọt
イズ スイ シル みず- Xin chúc mừng
ユ ウ また また- また. の hoặc một lần nữa, hơn nữa, mặt khác
ガ イ rue, được buồn, tiếng thở dài, than thở
ボ ウ つむ. ぐ spinning
コ ン うら. む うら. めしい hối tiếc, phải chịu một mối hận thù, oán hận, ác ý, hận thù
ボ ウ béo phì, mỡ
たす. ける viện trợ, giúp đỡ, hỗ trợ
ギ ゲ たわむ. れる ざ. れる じゃ. れる vui đùa, vui chơi, thể thao
ゴ イツ 5, đội hình 5-man, tập tin, đường
キ イ. マワシ い. む い. み tang, ghét, đáng ghét, cái chết kỷ niệm
クダ ジョク ニゴ. にご. る lên tiếng, ô uế, sai, nigori, tạp chất
ホ ン nhộn nhịp, chạy
ト ト Big Dipper, 10 sho (vol), vì cái môi
ラ ン Lan, Hà Lan
ジ ン nhanh chóng, nhanh chóng
シ ョ ウ あやか. る sự giống nhau
チハ ハツ bát, bồn tắm gạo, nồi, vương miện
ュウキ ク. チ phân hủy, thối, ở yên trong ẩn
クカ コク バイ らか がら trấu, vỏ hạt
ョウキ コウ ウ. ケ nhận, trải qua, câu trả lời (điện thoại), đưa, nhận, đánh bắt
ンシ ハ Triều đại Mãn châu, tên được đặt cho người nước ngoài nhập quốc tịch
ウボ ミョウ チガ か や Miscanthus sậy
ハ ン clan, bao vây
サ シャ なす よなげる cát
ホ フ タス. ケ cứu giúp
バ イ hòa giải, đi-giữa
ケ イ わりとに とり
ンゼ セン ずかし ゆず. る Thiền, thiền im lặng
シ ョ ク しょく. する たの. む ủy thác, yêu cầu, gửi tin nhắn
ド ウ thân cây, thân, thân tàu (tàu), trung tâm của bánh xe
テ ツ chuyển nhượng, thay đổi luân phiên
ソ ウ さ. す はさ. む chèn, đưa vào, ghép, mặc (sword)
ンラ アラ bão, cơn bão
イツ スイ ウ. つ ち sồi, vồ
ケ ン き ぬ lụa
バ イ lạy, theo, đi cùng, tham dự vào
ボ ウ chia ra
nhạc số, âm nhạc, lưu ý, nhân viên, bảng, phả hệ
tiến bộ văn hóa, nước hoa
lâu dài, xa xôi, thời gian dài, giải trí
ュクシ シト. ヤ duyên dáng, nhẹ nhàng, tinh khiết
ハ ン buồm
ョウギ キョウ サト. あ か つ き rạng đông, bình minh, trong sự kiện này
vĩ đại, xuất sắc
ンナ ダン ゼン ネン クスノ く す cây long nảo
キテ フ flute, clarinet, đường ống, tiếng còi, kèn, sáo
âm thanh của đồ trang sức
ド ヤッ や つ guy, nô lệ, đầy tớ trai, đồng nghiệp
ジ ョ ウ khóa, gông cùm, xiềng xích
ンケ ゲン こ ぶ し nắm tay
ョウシ ト. かけ. る bay lên, bay
セ ン うつ. る うつ. す みやこがえ quá trình chuyển đổi, di chuyển, thay đổi
セ ツ つたな. い không khôn khéo, vụng về, vụng về
ジ シ ハベ. さ む ら い bồi bàn, samurai, chờ khi, phục vụ
シ ャ Shaku, chân Nhật, biện pháp, quy mô, quy tắc
と う げ đỉnh núi, đèo, cao trào, đỉnh, (kokuji)
ト ク あつ. い nhiệt thành, tốt bụng, thân mật, nghiêm trọng, cố ý
ョウチ ジョウ トウ ハジ はじ. める bắt đầu
カ ツ かわ. く khát nước, khô cạn, làm cho khô
シ ュ chú, thanh niên
め- めす めん nữ tính, nữ
ウコ キョウ ホウ タマテツ. trải qua, trả lời (điện thoại), đưa, nhận, đánh bắt
ンカ タン た. える たま. る こ. らえる こた. える chịu được, chịu đựng, hỗ trợ, kháng cự
ジ ョ つい. ず ついで trao, liên quan, tường thuật, mô tả
サ ク dấm, chua, axit, tart
ギ ン hay làm thơ, ca hát, độc tấu
テ イ かわ. る たがいに relay, lần lượt, gửi
イレ リョ đỉnh, hội nghị thượng đỉnh
ンジ ハナハ. ダシ はなは. だ rất, rất, rất lớn, cực
ョウキ タカ. cao, khoe
ウス アガ. メ adore, tôn trọng, tôn kính, thờ phượng
ツシ ウル sơn mài, sơn, bảy
ウコ ミサ mũi, mũi, khạc nhổ, doi đất
ヘ キ せく くせ. に thói, thói quen, phó, đặc điểm, lỗi, xoắn
ユ タノ. シ たの. しい niềm vui, hạnh phúc, vui mừng
ンイ ト dấu hiệu của hổ, 3-5AM, dấu hiệu thứ ba của hoàng đạo Trung Quốc
シ ョ ウ rạn san hô, đá chìm
イナ ダイ ノ アイ ナン の すなわ. ち từ, hạt chiếm hữu, ngay lúc đó, phù hợp
ュウシ ス し ま lục địa, bãi cát, đảo, đất nước
ト ン doanh trại, đồn cảnh sát, trại
カ カン か ば cây phong
ンテ シン きま こえず cành lá, xanh cảnh
イ ン hôn nhân, kết hôn
ンガ ケワ. シ わい いわお rock, Crag, tảng đá
まが. い もど. き bắt chước, nhằm mục đích (súng) vào, đề cử, bắt chước
イヘ ベイ hàng rào, tường, (kokuji)
シ ン く ち び る môi
クボ モク ムツ. むつ. まじい むつ. む thân mật, thân thiện, hài hòa
giải trí
ウ コ ゴ ナン man rợ, nước ngoài
ユ ウ nhốt chim, nhốt vào một căn phòng
ュンシ タカ. けわ. しい cao, dốc
ウソ ゾウ かさつ ともがら へや thiếu sinh quân, người bạn
イエ ウタ. よ. む ngâm thơ, bài thơ, bài hát, sáng tác
いや. しい いや. しむ いや. しめる thấp kém, cơ sở, thấp hèn, thô tục
あなど. る あなず. る khinh miệt, coi thường, làm cho ánh sáng của, khinh
ュウチ イ シュ シュウ い. る đúc, bạc hà
マ ツ chà, sơn, xóa
イ ジョウ sĩ quan quân đội, quản ngục, ông già, thứ hạng
つ き Cây Zelkova
レ イ したが. う しもべ nô lệ, tôi tớ, tù nhân, tội phạm, người theo dõi
わ ざ わ い tai họa, bất hạnh, ác, lời nguyền
チ ョ ウ Con bướm
ラ ク sản phẩm từ sữa, whey, nước dùng, nước ép trái cây
イケ キョウ く き cuống, thân
ス イ chỉ huy, quân đội hàng đầu, thống đốc
セ イ ゆ. く đi, chết
hơi, hơi nước
クタ ミガ. đánh bóng
ト ク かくま. う ẩn, nơi trú ẩn, lá chắn
キ ン え り cổ áo, cổ, ve áo
ケ イ ほ た る sét-bug, đom đóm
シ ョ ウ chuối
góa phụ, thiểu số, vài
ュウリ ル thứ ngọc lưu ly
bệnh tiêu chảy
phổ biến, thông thường, việc làm
ホ ウ と も đồng hành, người bạn
コ ウ hố, lỗ
ラ ン あ い chàm
ゾ ク tên trộm, kẻ nổi loạn, kẻ phản bội, cướp
サ ク しぼ. る ép
ンハ ア lúa sườn núi, đê
リ ョ xa xôi
バ イ たう うた. う bài hát với samisen
ウコ ア khoang, lỗ, khe, rất, rất lớn, cực
ツキ タチバ cam quýt
ウソ シュウ ス くちすす. ぐ くちそそ. ぐ うがい すす. ぐ súc miệng, súc miệng
ロ リョ セボ cột sống, xương sống
ゴ ウ tra tấn, đánh đập
ジ ョ ウ む す め lass, girl, hoa hậu, con gái
ンエ オン ウ. そ の vườn, trang trại, công viên
ソ ン た つ み Đông Nam
ト トウ ズ りも ふさ. ぐ やまなし rừng, khu rừng
ケ イ にた たにがわ suối núi, thung lũng
ウオ オキ người đàn ông cổ kính
mặc cả, lý do, phụ trách, nghi ngờ, điểm, tài khoản, thanh khiết, trung thực, giá thấp, giá rẻ, nghỉ ngơi, mãn nguyện, peacef
キ ン つつし. む kín đáo, cung kính, khiêm nhường
ウド トウ ヒト học sinh
ユウ ヨウ ユ ワ. đun sôi, lên men, xao xuyến, náo động, giống
ンキ ゴン コン ヨロコ. よろこ. ぶ có niềm vui trong, vui mừng
ヨ ウ か ま lò, lò nướng, lò
ホ ウ ほ. める khen ngợi, ca tụng
シ ュ ウ みにく. い しこ xấu xí, ô uế, xấu hổ, xấu tìm
ョウシ マ hộp đo, 1,8 lít
ジ ュ ン tử đạo, làm theo bởi từ chức
ンハ ボン わずら. う わずら. わす lo âu, rắc rối, lo lắng, đau, bệnh, làm phiền, khó chịu, buồn tẻ
ハ ウズマ と も え dấu phẩy-thiết kế
イテ タダ. シ さいわ. い sự hạnh phúc
ガ イ khiển trách, điều tra hình sự
お. ちる くず. す くず. れる thoái hóa, hạ xuống, rơi vào
thuế quan, thuế vụ, vay
ョウリ ロウ つい かど góc, cạnh, góc, quyền lực, uy nghi
ンサ セン カケハ giàn giáo, đòn chêm, khung, cầu cảng, bolt (cửa)
ワ イ シタガ. Yamato, cổ Nhật Bản
婿 セ イ む こ chú rể, con rể
した. う gầy, khao khát, tình yêu tha thiết, yêu mến
đẹp, có hoa văn
まか. り- や. める bỏ thuốc lá, ngừng, nghỉ phép, thu hồi, đi
キ ョ ウ た. める chấn chỉnh, thẳng, chính xác, cải cách, chữa bệnh, kiểm soát, giả vờ, làm sai lệch
ボ ウ れがしそ なにがし tầm thường, một, một số, người đó
シ ュ ウ とら. われる bị bắt, hình sự, bắt giữ, bắt
カ イ きがけさ かしら sạc trước những người khác
コ ウ に じ cầu vồng
コ ウ おとりお ひしいく chim lớn, ngỗng hoang dã
ツヒ ヒ bùn, dòng chảy, ngâm trong, xâm nhập, tiết
オ ヨ おい. て お. ける ああ より tại, trong, trên, như cho
キ ュ mạnh mẽ và dũng cảm
ゼ ン ổn định, từng bước tiến tới, cuối cùng, hầu như không
ブ ン muỗi
キ アオ cây đường quì
ヤ ク không may mắn, bất hạnh, không may mắn, thiên tai
ソ ウ rong biển, bèo tấm
クロ フ さいわ. い lãnh địa, trợ cấp, lương hưu, trợ cấp, hạnh phúc
ウモ ボウ ミョウ カシ trưởng, bắt đầu
ャクチ テキ vợ hợp pháp, hậu duệ trực tiếp (không khốn)
ョウギ タカ. cao, đến nay
カ ク おど. かす đe dọa, nhân phẩm, uy nghi, đe dọa
dấu hiệu của con rắn hay con rắn, 9-11 sáng, dấu hiệu thứ sáu của hoàng đạo Trung Quốc
ト ツ で こ lồi, bọ cánh cứng trán, không đồng đều
ョウチ ノビ. căng ra
イ ン vần điệu, sang trọng, giọng điệu
ソ ウ し も làm mờ
シ ョ ウ nitrat, Nitrat
ョクチ ミコトノ いまし. める Để hoàng
ンキ セ ngò tây
ョウキ アン コウ アン
カ ン quan tài, quan tài
ジ ュ Nho giáo
ウホ フ loài chim thần thoại nam
イケ キョウ カオ かお. る thơm, dịu mát, thuận lợi
イケ エ サト khôn ngoan
シ ュ ウ うれ. える うれ. い đau khổ, đau buồn, than thở, lo lắng
ロ ウ た か ど の tháp canh, Lookout, tòa nhà cao
ンヒ フン アキ. ラ うるわ. しい tinh tế, nhẹ nhàng
ョウキ オウ スク. chính xác, tiết kiệm, hỗ trợ
ビ ミ ま ゆ lông mày
ンキ コン ツツシ. tôn trọng, tôn kính, dài cho
シ ン きぎた まき nhiên liệu, củi, củi mồi
カ ツ nâu, kimono len
たまわ. る たま. う たも. う cấp, quà tặng, lợi ích, kết quả
サ シ dốc, hiểm trở, gồ ghề
ソ ウ おさ. める す. べる qui định
ゼ ン つくろ. う vá lại, sửa chữa, sửa chữa, cắt, dọn vệ sinh, điều chỉnh
セ ン cắm, bolt, nứa, bung, stopper
イス ミド か わ せ み màu xanh lá
ンデ ネン ナマ あ ゆ cá hồi nước ngọt, có mùi
ンシ ハン ハ は し ば み hazelnut, trái phỉ
オ ウ くぼ. む へこ. む ぼこ lõm, rỗng, bị chìm
ンエ ナマ. メ やつ なま. めかしい あで. やか つや. めく bóng, độ bóng, men, sơn, quyến rũ, đầy màu sắc, quyến rũ
ウソ ソウジ いそが. しい toàn bộ
ョウチ ツ nho, ivy
レ ン ね. る ủ, tinh chỉnh, khoan, đào tạo, đánh bóng
ュンシ ジュン ハヤブ chim ưng
ョシ ナギ sợi, bãi biển, bờ
チ ュ ウ sâu thẳm, trái tim, tâm trí, bên trong
チ ク theo đuổi, lái xe, đuổi theo, thực hiện, đạt được, cam kết
セ キ しりぞ. ける từ chối, rút ​​lui, rút, rút, đẩy lùi, đánh lui
キ ケ れま まばら hiếm, hiện tượng, loãng (axit)
sen, Mt Fuji
ョウシ ミコトノ sắc lệnh hoàng gia
ウコ サツ đầm lầy, bờ
ウス ス ジュ なひ ひよこ gà, bồ câu con, vịt con, con búp bê
イ ユイ オモ. ウ おも. んみる これ xem xét, phản ánh, suy nghĩ
ユウ ウ タス. ケ giúp đỡ, hỗ trợ
耀 ウヨ ヒカ かがや. く tỏa sáng, lấp lánh, ánh, lấp lánh
タ イ ま ゆ ず み lông mày đen kịt
クア ウルオ. あつ. い lòng tốt
ョウシ トウ ドウ あこが. れる khao khát sau, lâu, khao khát, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ
シ ョ ウ よ い nửa đêm, buổi tối, đêm đầu
ウモ ボウ みだ. りに ảo tưởng, không cần thiết, mà không có thẩm quyền, thiếu thận trọng
ュンシ ジュン トン アツ. chân thành, tốt bụng, chu đáo
ュウシ ホジ おさ. める なが. い thịt khô
ホ フ ハジ. メ lần đầu tiên, không phải cho đến khi
シ ャ ク く. む thanh-chăm sóc, phục vụ vì lợi ích, chủ nhà, vẽ (nước), lò nồi, muỗng, bơm
ンサ テン いこか こ con tằm
キ タノ. シ うれ. しい vui mừng, hài lòng, vui mừng
ソ ウ あお. い màu xanh nhạt, xanh
キ カガ. ヤ tỏa sáng, ánh sáng
ハ ン わか. つ phân phối, phổ biến, phân vùng, hiểu
た だ chỉ, miễn phí, ngoài
chân tay, cánh tay và chân
ンダ タン ま ゆ み tuyết tùng, sandlewood, cây trục chính
イガ カイ ちどきか やわらぐ bài hát chiến thắng
イス エ ケイ セイ ホウ sao chổi
ト ウ rô nê ô, sao chép
あ ず さ cây Catalpa
ュウチ ウ dấu của các con bò hay bò, 1-3AM, dấu hiệu thứ hai của hoàng đạo Trung Quốc
người thừa kế, thành công
ョウキ カナ. かな. える cấp, câu trả lời
キセ セ おし うしお buổi chiều, thủy triều, nước muối, cơ hội
thiết kế kimono
クサ ツイタ kết hợp (thiên văn học), ngày đầu tiên của tháng
カ ガ キャ ギャ と ぎ điều dưỡng, tham dự, giải trí
ウボ ホ モ ム せ うね luống cày, 30 Tsubo, sườn núi, sườn
シ ョ trích xuất, lựa chọn, tóm tắt, sao chép, lây lan mỏng
ソ ウ あき. らか さわ. やか たがう làm mới, giằng, cộng hưởng, ngọt ngào, rõ ràng
イレ リ クロ. tối, màu đen, nhiều
lười biếng, lười biếng
バ ン え び す Man rợ
ゴ コ ヒ. エ さ. える こお. る được rõ ràng, thanh thản, lạnh, khéo léo hơn
ウオ キョウ ゴウ かがや. き うつくし. い さかん hưng thịnh, thành công, xinh đẹp, mạnh mẽ
ウホ キザ. も. える きざ. す めばえ triệu chứng của chương trình, mầm, chồi, mạch nha
イサ シ しの. ぶ nhớ lại, nhớ
チイ イツ ヒト Tôi, một
ル リュ thứ ngọc lưu ly
ンイ ユル ょうじ まこと. に giấy phép, sự chân thành, giấy phép
コ ウ Hầu tước, chúa, daimyo
シ ジ マ う. える gieo (hạt)
こ い cá chép
arc, kiến ​​trúc, cung
ヨ ウ はる. か xa, xa, lâu
シ ュ loại rau muống, hoa hồng Sharon, Althea
lấp lánh của đồ trang sức, pha lê
フ ツ. つ. ける được dán, đính kèm, tham khảo, nối thêm
ョウヒ ヒュウ ア phát hiện, đốm, hoa văn, con hổ nhỏ
ウボ モウ dấu hiệu của thỏ hoặc thỏ, 5-7AM, dấu hiệu thứ tư của hoàng đạo Trung Quốc, phía đông
ンタ タダ. Tuy nhiên, nhưng
あ や vải có hình vẽ, đẹp
い も khoai tây
セ ン あ か ね madder, thuốc nhuộm màu đỏ, màu đỏ Thổ Nhĩ Kỳ
リ ョ ウ しの. ぐ chịu đựng, giữ (mưa) ra ngoài, ngăn chặn, vượt qua, coi thường, nhẹ, vượt qua
ウコ ヒカ. しろ. い trắng, rõ ràng
nước ngọt
キ ュ ウ がい まり burr, bóng
ばば ばあ bà già, bà ngoại, y tá ướt
けあ あか đỏ tươi, hồng y
チ ョ ウ た い cá tráp, cá hồng đỏ
イレ レン リョウ サト. あわ. れむ khôn ngoan
ユウ ム うれ. える くに làng, cộng đồng nông thôn, làng phải triệt để (không có. 163)
ホ ウ なら. う thi đua, bắt chước
キヘ ヒャ màu xanh, màu xanh lá cây
クタ ツク トク ツツ. ついば. む nụ hôn, nhận
ョウジ ユタ わ ら cây trồng tốt, thịnh vượng, 10 ** 28
ユウ ト tây, chim, dấu hiệu của các loài chim, 5-7PM, dấu hiệu thứ mười của hoàng đạo Trung Quốc, vì lợi ích căn bản (không có. 164)
イテ ダ phục vụ người lớn tuổi của chúng tôi
ケ ン つま. しい つまやかづ thanh đạm, nền kinh tế, tiết kiệm
ユ ユウ ジク ゆ ず cây thanh yên
ケ ン ゆま きぬ kén
キエ ヤク ま た cũng có thể, một lần nữa
ュンジ シュン はか. る まこと tham khảo ý kiến ​​với
サ イ と. る いろどり xúc xắc, hình thức, xuất hiện, lấy, màu
サ シャ ウスギ gạc, vải mỏng
tiền, tụng ca, văn xuôi, thơ, tưởng nhớ, trả góp
ウボ ム ひ と み học trò của mắt
キ ュ ウ viên ngọc đen xinh đẹp, chín
ニ ジ ふた. つ そえ II, hai, thứ hai
ス イ むつ おもり trọng lượng, bob plumb, giếng mỏ
シ ュ ン ひちくど. い くど. い くどくど ねんご. ろ buồn chán
コ ウ しあわ. せ さいわ. い hạnh phúc, may mắn
ト ウ thủy, bệnh đậu mùa
ョウシ ソウ ふ え một công cụ sậy
ンカ ツヨ. mạnh mẽ, giống, công bình, yêu hòa bình
サ シャ Áo ngắn tới đầu gối Phật giáo
ュンジ シュン の. ぶ まこと. に như nhau, sự thật
ジ ニ ノ じんな しかり その bạn, ngươi, người thứ hai
ウモ コウ カウ giảm bớt
ウコ ボウ す ば る Pleiades
セ ン gang
カ ン sậy được sử dụng để trang trải tatami
イレ リョウ ワザオ diễn viên
セ キ おお. きい lớn, vĩ đại, nổi tiếng
ユ ウ なだ. める ゆる. す làm dịu, bình tĩnh, bình định
コ ウ ひろ. い sâu và rộng
ア ン おそ. い muộn, yên tĩnh, bộ (mặt trời)
ギ キ ざわ わざおぎ việc làm, kỹ năng
チ ン số nhiều hùng vĩ, đế chúng tôi
キテ イタ. ちみ みち. びく すす. む đạo đức, cách, con đường
ンリ カン い と sợi, vải lụa
ョシ ソ ショウ カ. Hơn nữa, cũng có thể, hơn nữa
ウド シュン らわわ わらべ おわ. る kết thúc, kết thúc
シ ン したあ とき あさ buổi sáng, đầu
sĩ quan, một quan chức
サ ン さん. たる あき. らか きらめ. く きら. めく rực rỡ
麿 Tôi, bạn, (kokuji)
ョウシ ジュ ヨウ ホメ. たちか たた. える ca tụng
カ コ quầy cho điều
フ ウ か え で cây phong
リ ン jewel, leng keng của đồ trang sức
あ お ぎ り Cây dù che Trung Quốc, cây phượng
サ イ か な như thế nào, cái gì, than ôi, (dấu hỏi)
レ イ み お đường nước, luồng tàu biển
めんも め ひゃくめ monme, 3,75 gram, (kokuji)
イセ ジョウ あ き ら か rõ ràng
ンキ コン え り cổ áo, cổ áo, ve áo
ぎな な. ぐ thời gian tạm lắng, bình tĩnh, (kokuji)
シ ョ ウ えずこ くのすき ngọn cây, cành lá
ヘ イ ひ の え lớp thứ ba, thứ 3, ký lịch thứ 3
ツサ ソウ さっ. と đột nhiên, thông suốt
cà tím
シ ャ ク lò nồi, một phần mười của một đi, nhúng
ョジ ショ ゆる. す cái cớ, chịu đựng, tha thứ
ロ ル ふ き butterbur, bog rhubarb
コ ゴ tổ tiên chào đựng
ジ ュ ン tuân theo, làm theo, tuân theo, tìm hiểu
リ ョ ウ あ き ら か rõ ràng
リ ョ ウ か が り び đốt, lửa trại
お そ れ lo lắng, sợ hãi, lo lắng, quan tâm
ュシ シュウ ひ い ら ぎ cây ô rô
ユウ ウ タス. ケ すす. める đôn đốc để ăn
エ ツ khán giả, khán giả (với vua)
お の ax, 1,32 lb, catty, truy cập cho ổ bánh mì
ウス シュウ タカ. さか かさ. む thể trầm trọng hơn, còn tồi tệ hơn, phát triển cồng kềnh, sình
ツナ ダツ さ. す お. す báo chí, in ấn, đóng dấu, tem
sen
ツマ バツ hoa nhài
ケ カ một vải thô dệt bằng lông thú thô
ヨ ウ かがや. く ひかり chiếu sáng
しみよ よい tình bạn, sự thân mật
ヤ イ. nóng chảy, luyện kim
カ ン し お り bookmark, sách hướng dẫn
コ ン lễ động thổ, mở đất nông nghiệp
ケ イ つよ. い khỏe mạnh
シ ョ ウ iris
ンタ ダン あき. らか あきら ただし あさ あした nightbreak, bình minh, sáng
ョウリ ム loại cây rụng lá, chim sáo đá màu xám
エ イ あき. らか thông minh, hoàng
チ ュ ウ むぎつ つむ. ぐ loại tơ sống (một miếng vải lụa thắt nút)
ンイ タ hậu duệ, vấn đề, con,
リ ン きびし. い lạnh, nghiêm trọng, nghiêm trọng
イガ カイ dấu hiệu của con heo, 9-11PM, dấu hiệu thứ mười hai cung hoàng đạo Trung Quốc
シ ャ ク baron, tước, cấp bậc của tòa án
チ ョ ウ は. れる ふく. らむ ふく. れる giãn, phồng, phình, điền vào, sình
リ ン Trung Quốc kỳ lân, thiên tài, hươu cao cổ, tươi sáng, chiếu sáng
リ ライ レイ hoa nhài
タ タイ おご. る にご. る よな. げる sang trọng, chọn
ヨ ウ た ま đẹp như một viên ngọc quý
みが. く đánh bóng
ヤ ジャ dấu chấm hỏi
や し cây dừa
ゲ ン い と string, dây, âm nhạc samisen
ョウジ ショウ タス. ケ すく. う cứu giúp
thủy tinh, lapis lazuli
イケ キ sao, thần của văn học
で く mô hình, đúc
ウコ ゴウ タカ. ブ あ. がる たか. い nổi lên
さま まさめ まさき hạt thẳng, cây trục chính, (kokuji)
たのし. む ひか. る ひろ. い よろこ. ぶ かわ. く あきらか ひろ. める ひろ. まる tươi sáng, trời nắng, thịnh vượng, merry
キ ン す み れ tím
ョウリ マコト あきら. か Trên thực tế, thực tế, hiểu, đánh giá cao
クキ キュウ マ quả banh
リ ョ ウ cao chót vót trong một hàng
ラ ン みだ. りに みだ. りがましい quá mức, tràn, lan rộng ra
ョウシ ソウ ハヤ. thắng lợi, nhanh chóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *