Chữa bài từ vựng Mimi Kara Oboeru N3 – Unit 2

Các bạn ở nhà nhớ nghe đủ 3 tiếng mỗi ngày và theo dõi các video chữa bài tập nhé. Bài tập này chỉ cần xem 1,2 lần, còn lại là cắm tai nghe lên và nghe thôi.
Hôm nay là 1/1/2017, chúc các bạn đầu năm vui vẻ, gặp nhiều may mắn, thành công. Đạt được hết các mục tiêu nhé.

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *