Chữa bài từ vựng Mimi Kara Oboeru N3 – Unit 1

Để tiết kiệm thời gian trên lớp, các bài tập mình sẽ chữa trước hết và post lên Face. Mọi người xem chữa bài tập theo video này nhé, có chỗ nào không hiểu sẽ lên lớp hỏi lại.
Còn lại thời gian trên lớp chủ yếu chúng ta tập trung luyện từ vựng và Kaiwa cho thạo nhé.
Mỗi ngày các bạn cứ bấm đồng hồ nghe đủ 3 tiếng thì chắc chắn chúng ta sẽ nhớ 120 từ vựng đầu tiên dễ dàng.

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

2 thoughts on “Chữa bài từ vựng Mimi Kara Oboeru N3 – Unit 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *