512 chữ Kanji trong 1 tháng – Bài 18

Mỗi bài 16 từ. Hãy kiên trì học mỗi ngày, nhất định sẽ nhớ được vững 512 từ N3.

Link download sách và tài liệu tiếng Việt: Tổng hợp tài liệu học của fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji
VIDEO HƯỚNG DẪN:


Có nhiều bạn hỏi mình tài liệu ôn thi chữ HÁN N4 và N5. Ở đây mình sẽ post hết 32 bài, mỗi bài 16 từ, tổng cộng là 512 từ N3. Trong đó từ bài 1- bài 8 là trình N5 (128 từ). Từ bài 1- bài 20 là trình N4 (320 từ).

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *