512 chữ Kanji trong 1 tháng – Bài 14

Mỗi bài 16 từ, nhớ hết bài 14 là các bạn đã có 224 từ. Hãy kiên trì học mỗi ngày, nhất định sẽ nhớ được vững 512 từ N3.
Ngoài ra Mình đang làm Video clip hướng dẫn học cụ thể từng bài, phương pháp này mình đang áp dụng dạy cho học sinh ở trung tâm và rất hiệu quả, mọi người chú ý theo dõi.
Về file PDF, mình đang dịch nốt, sau đó sẽ post lên để mọi người down Free.

Link download sách và tài liệu tiếng Việt: Tổng hợp tài liệu học của fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji
Có nhiều bạn hỏi mình tài liệu ôn thi chữ HÁN N4 và N5. Ở đây mình sẽ post hết 32 bài, mỗi bài 16 từ, tổng cộng là 512 từ N3. Trong đó từ bài 1- bài 8 là trình N5 (128 từ). Từ bài 1- bài 20 là trình N4 (320 từ).Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *